Corona-informatie Poolse medewerkers verder uitgebreid

Het benaderen van arbeidsmigranten, ook in hun eigen taal, is erg belangrijk. Daarom werkt Glastuinbouw Nederland nauw samen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw om de informatie rond het coronavirus met name richting de Poolse werknemers voortdurend uit te breiden.

Sinds vandaag staan er op de website van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw diverse informatieve filmpjes. Het advies is deze specifieke informatie te delen met uw Poolse medewerkers. Op de website is ook nuttige informatie te vinden over hoe u Poolse medewerkers het beste kunt informeren.

Arbeidsrechtelijke positie
Al eerder constateerde Glastuinbouw Nederland dat er onder arbeidsmigranten eigen beelden leven hoe in Nederland met het coronavirus wordt omgegaan. Dat maakt het bieden van de juiste informatie extra belangrijk.
Om die reden werden al informatieposters in meerdere talen gemaakt, werd een toespraak van minister president Mark Rutte vertaald en is een lijst met de aangescherpte maatregelen opgesteld in het Pools.
Nieuw is onder andere een filmpje over de arbeidsrechtelijke positie van werknemers tijdens de coronacrisis? Juriste Aleksandra Taluka legt in het Pools uit wat de rechten en plichten van de werknemer zijn.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies