Coronavirus: Glastuinbouw Nederland werkt mee in Taskforce Arbeid

In de glastuinbouw werken in een jaar ongeveer 125.000 mensen. 85.000 mensen staan niet op de loonlijst en dat zijn voornamelijk arbeidsmigranten. Het aantrekken en vasthouden van personeel kan moeilijk worden op het moment dat de epidemie zich uitbreidt en de onrust toeneemt, zeker als landen beperkingen opleggen aan het vrije verkeer van personen.

Vanwege de grote zorgen over de toekomstige beschikbaarheid van voldoende arbeid heeft LTO Nederland een Taskforce Arbeid ingesteld. Dit team is samengesteld uit onder andere de specialisten van het Sociaal Economisch Beleidsteam van LTO Nederland. Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland is lid van dit team. Heeft u vragen, bijvoorbeeld over over werktijdverkorting maar ook over andere onderwerpen aangaande corona en uw personeel neem dan contact op met Peter Loef, telefoon 06 512 643 22, e-mail ploef@glastuinbouwnederland.nl.   

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2021