Ctgb besluit tot beperking van Wettelijk Gebruiksvoorschrift FLORAMITE 240 SC

In april 2023 heeft het Ctgb het besluit genomen tot beperking van het etiket van FLORAMITE 240 SC. Het betreft beperking van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van FLORAMITE 240 SC, waarmee ook de aflever- en opgebruiktermijnen worden bekendgemaakt.

De wijziging betreft het intrekken van alle toepassingen op eetbare gewassen en alle toepassingen in onbedekte teelten. Met in werking treden van dit besluit is toepassing van het middel alleen nog toegelaten voor professioneel gebruik in de bedekte teelten van aardbei (opkweek en vermeerdering), bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten in permanente kassen. Het besluit is in lijn met de nieuwe beperkingen opgenomen in de EU-goedkeuring van de werkzame stof bifenazaat.

Met dit besluit wijzigt het etiket van W3 naar W4, en zijn de volgende respijttermijnen vastgesteld voor bestaande voorraden met volgnummer W3 en lager:

  • Voor afleveren: tot 1 oktober 2023;
  • Voor opgebruik: tot 31 december 2023

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024