Cursus Weerbaar telen en analyse WKK-condenswater

Door de coronacrisis is een aantal activiteiten vanuit DuurSaam Glashelder niet doorgegaan. Nu alles geleidelijk aan weer normaliseert, is het goed om onze initiatieven weer onder uw aandacht te brengen. Komend najaar starten we met een cursus Weerbaar telen; een uitgelezen kans om uw kennis op dit gebied bij te spijkeren. Naast de cursus Weerbaar telen pakken we de analyse van WKK-condenswater op.

Weerbaar telen: Met een minimale inzet van correctiemiddelen het gewas gezond houden. Dát is de basis van IPM (Integrated Pest Management). Geen overbodige luxe, met het steeds smaller wordende middelenpakket. In een cursus van 4 bijeenkomsten worden door adviseurs van Delphy de relaties en de samenhang van verschillende onderdelen van het teeltsysteem besproken, met als doel tot een weerbaarder gewas en teeltsysteem te komen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: substraat/potgrond/grond, water, kasklimaat, bemesting, plantsapmetingen, drogestof en plantversterkers. Daarnaast komt de werking van het afweer- en verdedigingssysteem van planten tegen ziekten en plagen aan bod.

Resultaat: Met Weerbaar telen krijgt u inzicht in de rol van plantweerbaarheid op de plantgezondheid van het gewas en wordt geleerd hoe u de plantweerbaarheid kunt beïnvloeden. Betere plantweerbaarheid kan leiden tot een afname van de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en tot een optimalisatie van het nutriëntengebruik.

Geïnteresseerd?
Deelname is mogelijk voor tuinders en hun medewerkers. De cursus richt zich op telers van potplanten, snijbloemen en groenten - substraat, potgrond of vollegrond. De cursus wordt gegeven door Wilma Windhorst (Agropoli/Biocontrole) en René van Gastel (Groeibalans), met ondersteuning van René Corsten (Delphy).

Locatie/tijdvak: De cursus vindt op locatie plaats bij u in de regio. De bijeenkomsten worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Kosten: De kosten voor deelname bedragen € 500 per deelnemer. Voor medewerkers is een subsidie van 50% mogelijk via Colland.

Aanmelden: U kunt zich nu aanmelden door een mail te sturen naar r.corsten@spam-protectdelphy.nl. Let op: het aantal plekken is beperkt tot maximaal 15 deelnemers/bedrijven. Als u zich al heeft opgegeven voor de cursus Weerbaar telen, hoeft u dat niet nogmaals te doen. Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met René Corsten, tel. 06 533 745 39.

DuurSaam Glashelder

Glastuinbouw Nederland - © 2023