D66 bezoekt Holstein Flowers in kader van warmtetransitie

Afgelopen vrijdag bracht Tweede Kamerlid Matthijs Sienot op uitnodiging van de Gemeente Westland een werkbezoek aan Westland. Sienot is Woordvoerder Klimaat & Energie en Gaswinning van D66. De ontwikkelingen rondom de warmtetransitie stonden centraal tijdens het bezoek.

Op het gemeentekantoor werd het Tweede Kamerlid door wethouder Pieter Varekamp (energietransitie), HVC en Capturam bijgepraat over de actuele warmteontwikkelingen in Westland. Aansluitend bezocht de delegatie Holstein Flowers aan de Kasteelweg in De Lier, waar de potentie van warmte in de Westlandse kassen in de praktijk werd getoond.

Knelpunten in wetgeving
Door de intensieve productie in onze kassen is de vraag naar warmte in Westland relatief groot, net als het belang om duurzaam te telen tegen stabiele en aanvaardbare kosten. Tegelijkertijd is vanwege de aanwezige geothermische bronnen veel warmte in de Westlandse bodem beschikbaar. Om die redenen zijn diverse partijen in Westland samen bezig een CO2-neutrale warmtevoorziening voor de glastuinbouw te ontwikkelen: het Warmte Systeem Westland (WSW). Voor de tuinbouwondernemers is het van belang dat de voorwaarden voor een betaalbare, betrouwbare en duurzame warmtevoorziening goed geregeld worden in wet- en regelgeving.

Ook Sienot ziet het belang van goede voorwaarden voor het creëren van warmtesystemen: “Om schone energie bereikbaar en betaalbaar te maken voor inwoners en bedrijven is het belangrijk dat overheden en energiepartijen de handen ineen slaan. De samenwerking in Westland tussen gemeente, tuinders en energiepartijen is een mooi voorbeeld.” Wethouder Varekamp ziet bij de samenwerking met de energiepartijen wel een knelpunt in de huidige wetgeving: “Op dit moment is het zogenoemde ‘groepsverbod’ in de huidige wetgeving een obstakel voor netwerk- en energiebedrijven om effectief en efficiënt samen te werken aan de aanleg van warmtenetten. Westland pleit daarom voor aanpassing van deze bepaling.”

Financiering vlot trekken
Ondanks de maatschappelijke voordelen van het benutten van warmte zijn warmtenetten niet rendabel te exploiteren door de hoge investeringskosten en risico’s. Westlandse partijen pleiten daarom ook voor een Rijksregeling, waarbij ofwel via subsidies de onrendabele top kan worden gefinancierd, ofwel risico’s kunnen worden afgedekt middels achtergestelde leningen. Hiervoor zou warmte moeten worden opgenomen in de landelijke ‘SDE++-regeling’, menen de partijen in WSW.

Holstein Flowers
Bij Holstein Flowers legde mede-eigenaar Mathieu van Holstein, tevens bestuurslid van de warmtecoöperatie Trias Westland, uit waar zij bij de ontwikkeling van de geothermiebron tegenaan liepen. Ook legde hij uit hoe in Westland efficiënt van aardwarmte gebruik wordt gemaakt. Waarin hij aangaf dat bij de aanleg van het warmtenetwerk nu al rekening wordt gehouden met WSW. Verder kwam het nadelige effect van de tariefsverhoging van de Opslag Duurzame Energie op electra voor de verduurzaming uitvoerig aan de orde.Tot slot werd het belang van een betrouwbare levering van externe CO2 als randvoorwaarde voor verduurzaming aan de orde gesteld en dat samenwerking essentieel is voor de verduurzaming van Westland.

Hans van Geest

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies