Deense Karren: praktische oplossingen presenteren aan Inspectie SZW

Vandaag kwam de sectorale Taskforce Deense karren voor de derde keer bij elkaar. Tijdens de bijeenkomst is een aantal mogelijke oplossingen benoemd en zijn aspecten geformuleerd waarmee bij de ontwikkeling van alternatieve rekening moet worden gehouden. Het gaat om stabiliteit, veiligheid, eenvoud, voor iedereen in de keten bruikbaar, grootschalig en eenvoudig te produceren en betaalbaar.

De in de vorige vergadering van 27 september benoemde oplossingen zijn op 5 en 6 oktober uitgewerkt en getoetst op praktische toepasbaarheid. Hierbij waren vertegenwoordigers van leveranciers/producenten, telers, handelaren en het kennisinstituut Stigas dat LTO Glaskracht Nederland in deze ondersteuning biedt aanwezig. Ook de retail sloot aan.

LTO Glaskracht Nederland houdt gedurende dit proces de Inspectie SZW geïnformeerd. Tijdens deze derde bijeenkomst zijn de oplossingen aan de voltallige Taskforce gepresenteerd. Er is optimisme over de resultaten. Inmiddels is een bijeenkomst gepland met de Inspectie SZW. Deze is op 5 december en vindt plaats bij een teler waar de Taskforce de oplossingen presenteert. LTO Glaskracht Nederland en Stigas zullen na afloop van die bijeenkomst met de Inspectie SZW afspraken maken over het vervolgproces.

Tot slot wordt opgemerkt dat dit bericht ook ter beschikking wordt gesteld van Duitse media die het proces nauwlettend volgt en daar regelmatig over publiceert. Nogmaals is bevestigd dat communicatie via LTO Glaskracht Nederland loopt.

Glastuinbouw Nederland - © 2024