Dekkingsgraad pensioenfonds Bpl voldoende

De dekkingsgraad voor pensioenfonds Bpl – voor ondernemers in de glastuinbouw en landbouw – bedraagt 91,4%. “Voor nu is dat voldoende dus”, zo meldt Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland.

De actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen de pensioenen die het fonds in de toekomst moet betalen en het vermogen dat het Bpl heeft opgebouwd. Als de dekkingsgraad 100% is, heeft het pensioenfonds precies genoeg geld om alle pensioenen te kunnen betalen.

Financiële ontwikkelingen
De actuele dekkingsgraad wordt door Bpl elke maand bepaald. Die kan behoorlijk schommelen. Met de actuele stand van zaken kan het pensioenfonds zien wel effect de economie heeft en welk effect financiële ontwikkelingen hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld over stijgende opbrengsten uit beleggingen of een dalende rente.
Met de actuele dekkingsgraad wordt de beleidsdekkingsgraad berekend. Dit is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020