Dinsdag 21 maart gaat TEK open voor aanvragen

Energie-intensieve mkb’ers kunnen TEK aanvragen van 21 maart 09.00 uur tot en met 2 oktober 2023 17.00 uur. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. RVO verwacht vooral de eerste dagen veel aanvragen. Daarom het advies aan ondernemers om niet meteen op de openingsdag hun aanvraag te doen.

Ruim 1.400 geïnteresseerden keken dinsdag 14 maart naar het webinar over TEK. Daarin werd ingegaan op de belangrijkste voorwaarden, werd het aanvraagproces doorgelopen en beantwoordde RVO vragen. Terugkijken kan op elk moment via deze link.

Voorschotpercentage TEK verlaagd naar 35%
Het voorschotpercentage voor de TEK is verlaagd naar 35%. Hiermee wil de overheid voorkomen dat een te hoog voorschot wordt uitgekeerd met als mogelijk gevolg dat ondernemers bij sterk dalende energieprijzen volgend jaar veel geld moeten terugbetalen. Het Centraal Planbureau heeft ramingen van energieprijzen voor 2023 afgegeven en verwacht dalende energieprijzen. Het gekozen percentage sluit daar op aan en lijkt voor nu het meest passend. Niemand kan voorspellen wat de energieprijzen de komende periode gaan doen. Dit blijft een onzekere factor. Dit kan betekenen dat, afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen, het gekozen percentage achteraf te hoog of te laag zal blijken te zijn. 

Beoordelen van de aanvragen 
Voor de start van de eerste beoordelingen van TEK-aanvragen heeft RVO enige opstarttijd nodig, zo’n drie weken. Aanvragen worden deels automatisch beoordeeld op basis van een computermodel dat de eerste weken moet worden gevoed met real-time data. De snelheid van het verwerken en beoordelen van aanvragen gaat daarna aanmerkelijk sneller.
RVO wacht nog op goedkeuring van de regeling door de Europese Commissie (EC). Vooruitlopend daarop worden aanvragen alvast in behandeling genomen. Maar zonder goedkeuring nog niet worden overgegaan tot betalingen aan ondernemers. Goedkeuring wordt op korte termijn verwacht.

Energie besparen en verduurzamen
TEK is tijdelijk. Ondernemers kunnen op de RVO-website meer informatie vinden om hun bedrijf te verduurzamen om zo energie te besparen. Ook het KVK Energieloket staat klaar voor advies rondom hogere energiekosten.

Alexander Formsma

TEK bijna gesloten

Tot 2 oktober is het mogelijk een aanvraag te doen voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Deze regeling is voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet van 2022 bedragen. De regeling geeft een…

Glastuinbouw Nederland - © 2023