Dreigende avondklok, wat zijn de mogelijke consequenties?

Het Kabinet overweegt strengere maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen, mede uit angst voor de zogenoemde Britse variant. Een veelgenoemde maatregel is de instelling van een avondklok. Dat levert vragen op van telers over het eventuele transport van producten binnen het gestelde tijdsslot.

In verband met de dreigende maatregel van een avondklok ontvangen Glastuinbouw Nederland en andere tuinbouworganisaties vragen van leden hoe hier eventueel mee om te gaan. Ook bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw komen vragen binnen. De meest gestelde vraag is of er al een voorbeeld van een werkgeversverklaring beschikbaar is voor het geval er een avondklok wordt ingevoerd in Nederland. Het antwoord voor dit moment is nee. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw is, in samenwerking met de Taskforce Arbeid waar Glastuinbouw Nederland onderdeel van uit maakt, wel in contact met de Rijksoverheid om dit zo goed mogelijk voor te bereiden.

Eigen format
Een werkgeversverklaring wordt verplicht wanneer werknemers voor hun werk onderweg zijn op de tijden dat er een avondklok is ingesteld. Of er een avondklok in Nederland komt is nog niet definitief besloten. Mogelijk komt er vanuit de Rijksoverheid een format beschikbaar. Mocht dit niet zo zijn dan ontwikkelt Glastuinbouw Nederland in samenwerking een eigen format.
De ontwikkelingen rond de aanscherping van de coronamaatregelen worden door de samenwerkende organisaties Werkgeverslijn land- en tuinbouw, Stigas, de Taskforce Arbeid en Glastuinbouw Nederland nauwlettend gevolgd. Op het moment dat er meer duidelijk is, worden de leden zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2021