Duidelijkheid aanpak NOx emissie eisen WKK

Met milieudiensten heeft LTO Glaskracht Nederland het afgelopen jaar een uitwerking gemaakt van de NOx emissie eisen voor WKK. Voor deze emissies is in 2011 wetgeving ingevoerd die sinds 2017 extra eisen stelt door aanscherping van de normen. Bedrijven die externe CO2 gebruiken (OCAP of vloeibare CO2) hebben uitstel tot 2019 om aan de emissie eisen te voldoen.

Handhavers van de milieudiensten voeren het toezicht uit op de naleving. Het doel van het overleg door LTO Glaskracht met de milieudiensten was om een eenduidige uitleg op te stellen van de complexe wet- en regelgeving waarmee discussies tijdens de handhaving voorkomen worden. Ook streeft LTO Glaskracht hiermee na dat er door alle milieudiensten in Nederland een gelijke aanpak wordt gevolgd.

De nadere uitwerking is hier vastgelegd en gepubliceerd op de website van DCMR. Er is ook een praktische checklist te vinden om snel wegwijs te worden in de stappen die ondernomen moeten worden. De uitwerking geldt als leidraad maar niet als verplichting. Het doel is dat ondernemers die deze aanpak volgen kunnen aantonen dat voldaan wordt aan de emissie eisen waardoor geen problemen ontstaan bij de handhaving. Als de aanpak niet gevolgd is, moet de ondernemer alternatief bewijs aanleveren aan de milieudienst.

Directe meting van de NOx emissie is direct bewijs dat aan de emissie eisen is voldaan. Als alternatief voor de dure directe NOx meting is een boekhouding van het ureumverbruik toegestaan. Als hulpstuk voor de ureumboekhouding is een spreadsheet opgesteld door Energy Matters. Ook dit spreadsheet is op de website van DCMR gepubliceerd.

Let erop dat sinds 19 december j.l. de NOx emissie eisen in de wetgeving genoteerd worden bij een zuurstofgehalte van 15%. Hierdoor is de emissie eis voor WKK van 2,5 MWth of groter aangepast van 100 (3% zuurstof) naar 35 mg NOx/Nm3 (15% zuurstof). Effectief komen deze waarden volledig overeen, er is dus niets veranderd aan de wettelijke norm. In het informatiedocument zijn de nieuwe emissie eisen per 19 december 2017 opgenomen.

Tot slot een paar praktische tips: Registreer/fotografeer en bewaar op 1 januari de volgende tellerstanden en gegevens:

  • Urenteller ureumpomp (doseeruren) en niveaustand (liter) ureumtank van de rookgasreiniger
  • Voorraad ureum (liter)
  • Meterstand bruto productiegeneratormeting van de WKK installatie 
  • Stand motorurenteller WKK installatie 
Glastuinbouw Nederland - © 2023