‘Eerste Kamer stuurt probleem ODE glastuinbouw terug naar minister Wiebes’

Bij de behandeling van het Belastingplan begin deze week in de Eerste Kamer, hebben alle twaalf partijen in de Senaat de verhoogde ODE-heffing voor de glastuinbouw ter sprake gebracht. Gesproken werd over disproportionele tarieven, met als resultaat dat de Eerste Kamer opdracht geeft aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om dit probleem op te lossen.

“Het is positief dat de partijen in de Eerste Kamer met ons van mening zijn dat de tariefstijging van de Opslag Duurzame Energie in tariefschijf 3 buiten alle proporties is. Dat is ook de kernboodschap die Glastuinbouw Nederland de afgelopen weken heeft uitgedragen richting de politiek. De Eerste Kamer is het bovendien met de ‘glastuinbouw coalitie’ en de 647 ondernemers eens dat de tariefstijging van 177% substantieel moet worden verminderd”, zo reageert voorzitter Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland naar aanleiding van het debat van maandag 9 en dinsdag 10 december.

Resultaat telt
Dat is een positieve constatering, maar het gaat volgens Van der Tak uiteindelijk wel om het resultaat. “We moeten geen scenario krijgen van ‘operatie (lobby) geslaagd, maar patiënt (ODE blijft) overleden.” Daarom zoekt Glastuinbouw Nederland, met haar alliantiepartners Rabobank Nederland, Royal FloraHolland, Greenports Nederland en GroentenFruit Huis en gesteund door de honderden ondernemers op wie de tariefstijging betrekking heeft, ook de komende dagen de dialoog met de politiek.

Huiswerk opnieuw
Van der Tak geeft aan dat staatssecretaris Snel van Financiën erkent dat genoemde tariefstijging niet is besproken tijdens de Klimaattafel. “Als je zaken niet met ons bespreekt, dan weet je ook niet wat ons heldere standpunt is en wat de zwaarwegende bezwaren zijn van de glastuinbouw. Dan is het dus zaak om het huiswerk opnieuw te doen.” Die opdracht legt Snel neer bij minister Wiebes van EZK. “De glastuinbouw wil uiteraard graag in overleg met de bewindslieden. Wij hebben ook de oplossing voor dit probleem. Die hebben we de afgelopen weken al veelvuldig kenbaar gemaakt in Den Haag.”

Temporiseren
Als de minister niet over de brug komt, dan verlegt de glastuinbouw de aandacht opnieuw richting de Eerste Kamer om op dinsdag 17 december een meerderheid te krijgen voor de motie-Essers. Die verzoekt de regering om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de extreme lastenstijging door de invoering van de ODE-heffing te verminderen en eventueel te temporiseren, daarover in overleg te treden met onder andere de glastuinbouw en de Kamer over de voortgang van dit overleg te informeren.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2020