Eerste stappen Europese ministers naar lagere energierekening; strategisch belang tuinbouw nog onderbelicht

Iedereen voelt de hoge energieprijzen in zijn portemonnee. Huishoudens en bedrijven doen er alles aan het hoofd boven water te houden. Vrijdag 30 september bereikten de 27 Europese energieministers in Brussel daarom een akkoord om de energierekening omlaag te brengen. Een grote doorbraak. Glastuinbouw Nederland hoopt dat dit pakket huishoudens en MKB snel verlichting zal brengen. Erkenning van de kritieke en unieke positie van de tuinbouw zullen het succes van dit pakket bepalen.

De tuinbouw levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame, gezonde en gelukkige maatschappij. Producten die van grote betekenis zijn voor vele miljoenen consumenten in Europa, iedere dag. De stijgende energiekosten en de impact op de elektriciteits-, brandstof- en kunstmestprijzen zetten glastuinders en de hele keten echter onder grote druk. Rabobank en Glastuinbouw Nederland voorspelden eerder al dat 40 procent van de glastuinbouwbedrijven in financiële problemen, als de situatie niet verbetert. Recent is door minister Adriaansens (EZK) een steunregeling aangekondigd voor het energie-intensieve mkb. Glastuinbouw Nederland werkt graag mee aan de uitwerking hiervan.

Zuiniger
Het vrijwillige doel voor lidstaten om 10 procent van hun stroomverbruik te verminderen blijft staan. Wel worden EU-lidstaten verplicht hun elektriciteitsconsumptie gedurende piekuren met 5 procent te verminderen. Lidstaten mogen zelf invullen wat piekuren zijn, maar dit moeten minimaal 10 procent van de piekuren tussen 1 december 2022 en 31 maart 2023 treffen. Door de hoge energieprijzen hebben veel telers al hun elektriciteits- en gasconsumptie drastisch verlaagd. Een eventuele verplichting om het stroomverbruik verder te reduceren kan de voedselketen en energiemarkt (door het niet meer kunnen leveren van noodvermogen) ernstig verstoren. Glastuinbouw Nederland pleit daarom voor een uitzondering voor land- en tuinbouwbedrijven op deze besparingsplicht.

Financiële steun
Marktopbrengsten worden gemaximeerd op 180 euro/MWh voor elektriciteitsproducenten, inclusief tussenhandelaren, die duurzame energie, kernenergie of bruinkool gebruiken om elektriciteit te produceren. Deze ‘cap’ geldt tot 30 juni 2023. Daarnaast komt er een tijdelijke solidariteitsbelasting voor aardolie-, aardgas-, kolenbedrijven en raffinaderijen. De solidariteitsbijdrage wordt berekend over hun belastbare winsten, zoals bepaald in nationale belastingregels. Als deze belastbare winsten 20 procent hoger liggen dan het gemiddelde sinds 2018 wordt een solidariteitsbelasting geheven. Lidstaten mogen zelf invullen op welke manier zij deze overwinsten ophalen en hoe zij deze terug laten vloeien naar huishoudens en bedrijfsleven.

Oproep
Glastuinbouw Nederland roept het kabinet op het Europese steunpakket toe te passen zodat deze ‘cap’ en solidariteitsbelasting kunnen worden gebruikt voor de verduurzaming van het mkb. Zonder toepassing van deze Staatssteunkaders kan het kabinet niet investeren in vergroening van de Nederlandse glastuinbouw en komt de energietransitie stil te staan.

Klik hier voor de tekst van het akkoord van de Europese ministers.

 

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2022