Eerste teeltronde met LED naar een perfecte Chrysant

De eerste teelt chrysant onder LED in het project met LED naar een perfecte Chrysant is afgerond. De teeltresultaten zijn besproken met de begeleidingscommissie. Het onderzoek heeft als doelstelling te demonstreren dat telen met LED goed kan met een hogere lichtbenuttingsefficiëntie en uniforme kwaliteit. Een artikel is te kort om alle facetten van de opzet en uitvoering van het onderzoek te bespreken, daarom slechts wat bijzonderheden.

Onder LED (200 μmol.m⁻².s⁻¹ ) vormden de takken in het begin van de korte dag zwaardere stelen in vergelijking met een praktijkbedrijf (135 μmol.m⁻².s⁻¹  SON-T). Een reden hiervan kan zijn dat de etmaaltemperatuur in die periode in verhouding tot de lichtsom per dag te laag was of dat het verschil tussen dag en nacht temperatuur in die periode te groot was. In die fase van ontwikkeling heeft een plant assimilaten over en kan dus maximaal investeren in aanleg van stevige cellen en stelen.

Aan het eind van de teelt bleek de reactietijd ongeveer 62 dagen terwijl de verwachting was dat deze 60 dagen zou zijn. In de planning van werkzaamheden- destructieve eindwaarnemingen- was met 60 dagen rekening gehouden, op die dag zijn de metingen ook uitgevoerd. Daardoor was het takgewicht (113 gram) grammen lager – schatting is 3 gram-  dan als op het juiste moment was geoogst. Dit moment van oogsten en de rijpheid van de takken telde sterk mee in de beoordeling van de mate waarin takken voldeden aan de eisen voor een perfecte chrysant. Het praktijkbedrijf waarmee werd vergeleken had juist een kortere reactie tijd dan de verwachting was.

Organisch materiaal
Vanuit de ervaring dat de steel bij de teelten voor de perfecte chrysant steeds relatief zwaar zijn, is er voor gekozen om organisch materiaal aan de bodem toe te voegen. Hiermee willen we bereiken dat de grond fijner is bij de start zodat de planten beter wortelen en uniformer groeien. Hen hopelijk draagt dit bij aan een betere verhouding tussen stengel en blad. Dit is inmiddels gedaan tijdens de periode dat de kas is omgebouwd voor de volgende teelt. De OPAC’s zijn verwijderd en er is een systeem van actieve ontvochtiging middels buitenlucht aanzuiging, kaslucht recirculatie en slurven geïnstalleerd. In de luchtramen is een grofmazig insecten gaas aangebracht. Op donderdag 9 mei is de volgende teelt ronde begonnen. We streven ernaar daarbij steeds dichter bij ons doel van het project te komen al zal in deze teelt de rol van de LED zeer bescheiden zijn.

Het onderzoek naar een Perfecte Chrysant is gefinancierd door Kas als Energiebron en verder gesteund door chrysantentelers en vermeerderaars, Koppert, Horticoop, Signify, Het onderzoek wordt uitgevoerd bij Delphy Improvement Centre onder de projectleiding van Wageningen UR Glastuinbouw. Teeltadvies wordt gegeven voor de consultants van Delphy.

Lees meer over dit project via onderstaande link.

Kas als Energiebron

Arie de Gelder (Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw)

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies