Effectiviteitsproeven Wants leveren interessante resultaten op

In opdracht van de landelijke commissie Chrysant zijn bij Botany vorig jaar en dit jaar twee effectiviteitsproeven uitgevoerd ter bestrijding van wantsen in chrysant. Door het verdwijnen van een aantal gewasbeschermingsmiddelen nam het wantsenprobleem afgelopen tijd toe. Om op korte termijn op zoek te gaan naar een oplossing, is de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen tegen wantsen in chrysanten getoetst.

Dit leverde interessante resultaten op. Deze resultaten vormen de basis om verder onderzoek te doen op lange(re) termijn.

Behaarde wants lastigste soort
Van de schadelijke wantsen in chrysant veroorzaakt de behaarde wants het vaakst problemen. Deze wants kent drie generaties per jaar, terwijl de groene appelwants en brandnetelwants twee generaties kennen. Bij wantsen is de kans op het scouten in het gewas of op de vangplaten klein. Het is daarom vooral een kwestie van zoeken naar gewasschade. In chrysant kan dit zich uiten middels koploosheid en bloemmisvorming.

Oplossingen op langere termijn
Telers hebben behoefte aan een methode die ze helpt wantsen vroegtijdig te signaleren en mogelijk weg te vangen. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe (biologische) middelen om wantsen te kunnen bestrijden. Naast effectiviteitsproeven wordt er de komende tijd gezocht naar nieuwe methodieken voor optimale monitoring en mass-trapping van behaarde wants.

De resultaten van de effectiviteitsproeven van 2019 en 2020 zijn als bijlagen te vinden onderaan dit bericht.

Aron Boerefijn

Glastuinbouw Nederland - © 2020