Eigen risicodrager worden voor de Wet Werk Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten; iets voor u?

U kunt weer uitstappen bij UWV voor WGA ERD. Dat kan per 1 juli aanstaande. Als u wilt uitstappen moet u dit wel drie maanden van tevoren aangeven bij de Belastingdienst, dus vóór 1 april.

Lees hier meer.

WIA is de uitkering die de werknemer krijgt als hij door ziekte niet of minder kan werken. WIA staat voor: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA bestaat uit 2 soorten uitkering, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering. De WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De werknemer mogelijk WGA als hij 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken. IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De werknemer krijgt mogelijk IVA als hij niet of nauwelijks kan werken en er een kleine kans is dat u herstelt. 

Sazas

Glastuinbouw Nederland - © 2024