Emissieloos glastuinbouwwater, dat is toch... Bio-Logisch!

De eerste resultaten van het onderzoek naar biologische afbraak van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit afvalwater door schimmels en planten zijn veelbelovend. Dat blijkt uit proeven die Mycelco en Bioniers de afgelopen maanden hebben uitgevoerd op de proeftuin Ron Peters in Klazienaveen.

Een emissieloze glastuinbouwsector in 2027, dat is de ambitie van LTO Glaskracht Nederland. Om dat waar te maken startte het project 'Glas Zuiver Water' (GZW) in juni 2014. GZW onderzoekt of afvalwater afkomstig uit de glastuinbouw op biologische wijze, door een combinatie van schimmels, planten en actief kool, op een efficiënte en ecologisch verantwoorde wijze kan worden gezuiverd. Het project is gericht op het verkrijgen van informatie om te komen tot een collectieve zuivering met mogelijkheden voor individueel maatwerk.

Nutriënten
Tot oktober 2014 lag de focus van het project op onderzoek naar planten met een hoge opnamecapaciteit van nutriënten overschotten, specifiek fosfaat. Planten die ook op hun inhoudstoffen, zoals eiwitten en oliën, geselecteerd zijn. Deze inhoudstoffen kunnen namelijk een bron van inkomsten zijn. De eerste resultaten zijn goed, tot circa 98% opname. Hieruit valt te concluderen dat de geselecteerde planten voldoen aan de verwachting. Daarnaast onderzoekt Wageningen UR Glastuinbouw of er geschikte methoden zijn om uit spui- en drainwater in de glastuinbouw fosfaat terug te winnen is. Ook is in deze fase een selectie gemaakt van schimmelsoorten die naar verwachting gewasbeschermingsmiddelen kunnen afbreken.

Gewasbeschermingsmiddelen
Vanaf oktober tot februari 2015 concentreerde het onderzoek zich op de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater en uittesten van specifieke schimmelsoorten. In maart zijn de eerste voorlopige analyses op de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen uitgevoerd. Hieruit blijkt dat bij alle geteste soorten gewasbeschermingsmiddelen sprake is van afbraak van de zogenaamde werkzame stoffen. Bijvoorbeeld de stof imidacloprid is tot 99% afgebroken. Deze testen geven een goed houvast voor het vervolg van de aanpak van gewasbeschermingsmiddelen en lijken ook hier de geteste schimmelsoorten aan de verwachting te voldoen.

TEK bijna gesloten

Tot 2 oktober is het mogelijk een aanvraag te doen voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Deze regeling is voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet van 2022 bedragen. De regeling geeft een…

Glastuinbouw Nederland - © 2023