Energiecontracten in relatie tot de crisis

De energiespecialisten van Glastuinbouw Nederland krijgen meerdere vragen over de gevolgen van het verlagen of staken van het energieverbruik als gevolg van de crisis. Daarom onderstaand een uitleg en toelichting voor de diverse contracten.

Contract zonder vastgelegd jaarvolume
Er zijn geen gevolgen. Alleen het werkelijk verbruik wordt afgerekend.

Contract met jaarvolume zonder seizoen-, maand- of dagprofiel
Het jaarverbruik telt. Vaak is maar een deel van het jaarverbruik vastgelegd (50 tot 60% van het jaarvolume is tegen een vaste prijs ingekocht) met daaromheen een flinke bandbreedte. De bandbreedte biedt de mogelijkheid om minder of juist extra volume tegen zelfde prijscondities te benutten.
Tot op heden is al een flink deel van het jaarvolume verbruikt.  Het resterende volume kan verspreid over de rest van het jaar tot en met december worden ingekocht. Normaliter wordt extra daggas bijgekocht maar dit kan dan achterwege blijven. Ook hier is weinig aan de hand. Als het bedrijf weer operationeel is in het najaar zal normaliter het verbruik in dit soort contracten helemaal worden benut.

Contract men een handelsproduct inclusief maand- en dagprofiel
In het handelsproduct is het allereerst van belang om openstaande biedopties uit te schakelen als de energie afname is gestopt, of de biedvolumes aan te passen aan de huidige situatie door aanpassing van de inkoopprognoses.
Niet afgenomen dag-, week- of maandvolume wordt automatisch verhandeld op de relevante markt. Dat is een automatisch proces waar de ondernemer niets aan hoeft te doen en ook niets aan kan doen. Theoretisch zou de niet afgenomen energie aan een andere koper kunnen worden aangeboden, maar deze zal hooguit de marktprijs betalen dus dat heeft geen zin.
De meeste gasposities in 2020 zijn ingenomen binnen een prijsband van 15 tot 18 cent per m3. De verkoopwaarde schommelt momenteel tussen 8 en 9 cent per m3. Dus de automatische verkoop op de markt levert een verliespost op van 6 tot 10 cent per m3. Dit is niet te voorkomen.
Voor gasinkoop, elektra inkoop en elektra verkoop gelden dezelfde principes. Niet geleverde elektriciteit met de WKK wordt ingekocht op de dagmarkt. Door de economische crisis is de elektraprijs voor inkoop ter vervanging van netlevering laag.
Als zowel posities zijn ingenomen om elektra in te kopen voor belichting als elektra te verkopen voor netlevering, dan worden die in de markt automatisch tegen elkaar weggestreept. In enkele belichtende gewassen is dit redelijk in balans, maar in de meeste gevallen is de netinkoop groter dan de netlevering (60-40 of 70-30%). Na het wegstrepen van beide posities resteert een netinkoop verplichting waarvoor een tegenpositie moet worden ingenomen (verkoop tegen de dagprijs). Het kan een oplossing zijn om deze elektriciteit zelf te maken met de WKK op basis van de daggasprijs. Dat is een rekensom.
Energieleveranciers zullen de klanten ook actief benaderen en ondersteunen om de best passende oplossingen te vinden.

Aanpassing gecontracteerd transportvermogen (piek) netbeheer elektriciteit
Voor de netinkoop elektriciteit geldt dat de capaciteit van de inkooppiek (kW) wordt gefactureerd. Dit is het gecontracteerde transportvermogen.
Indien het langer dan een jaar geleden is dat de contractwaarde naar boven is bijgesteld, kan de ondernemer voor de eerstvolgende maand een verlaging van de contractwaarde aanvragen bij de netbeheerder. Dit verlaagt de kosten aanzienlijk.
Deze contract- en kostenverlaging is definitief zodra deze lagere waarde een jaar lang niet is overschreden. Vindt binnen een jaar na de verlaging een overschrijding plaats dan wordt de gerealiseerde (hogere) piek met terugwerkende kracht tot de datum van het verzoek tot verlaging alsnog in rekening gebracht.

Het advies aan alle ondernemers, die als gevolg van de crisis de netinkoop elektriciteit hebben gestaakt of verlaagd, is om een verlaging van het gecontracteerde transportvermogen aan te vragen bij de netbeheerder of een verzoek te doen deze op nul te stellen.

Rob van der Valk

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies