‘Energietransitie in Limburg in de knel’

Vandaag, vrijdag 16 oktober, werd bekend dat aardwarmteproject CLG Geothermie BV faillissement heeft aangevraagd. Het project leverde vanaf 2015 warmte en lag sinds twee jaar stil na een lichte aardbeving in de diepe ondergrond. Extern onderzoek gaf aan dat er waarschijnlijk geen relatie ligt tussen de beving en warmtewinning en dat het risico op nieuwe en vooral grotere bevingen klein is. Desondanks hebben het ministerie van EZK en toezichthouder SodM nog steeds niet ingestemd met herstart van de warmtewinning. Op dit moment is het zeer waarschijnlijk dat de instemming niet gaat komen, zeker niet binnen afzienbare termijn.

Stap terug
Sjaak van der Tak: “Glastuinbouw Nederland betreurt deze opstelling van de overheid en dit is helaas weer een ontwikkeling die de energietransitie van de glastuinbouwsector – in Limburg in het bijzonder – een stap terug zet. Geothermie is innovatief, bovengronds zeer compact en een belangrijke basis voor de klimaatneutrale toekomst van de glastuinbouw.”
Léon Faassen, LLTB-voorzitter, deelt deze reactie en vult aan: “Méér dan zuur voor de betrokken ondernemers, die hun nek hebben uitgestoken en met deze zeer goed werkende en innovatieve geothermiebron 30 miljoen m3 aardgas per jaar bespaarden. Pijnlijk en teleurstellend dat het ministerie geen medewerking verleent aan herstart van de warmtewinning, ondanks alle inspanningen mede door LLTB en Glastuinbouw Nederland.”
Ook regiovoorzitter Jean Aerts betreurt de gang van zaken: “Californië was een van onze meest energie verduurzamende glastuinbouwgebieden, maar daar komt nu vooralsnog een abrupt einde aan. Geothermie bood de glastuinbouw in Noord Limburg perspectief voor duurzame warmte met prima koppelkansen voor de gebouwde omgeving. Opvallend is  dat vlak over de grens in Duitsland over dezelfde ondergrond heel anders wordt geoordeeld en met goede risicomodellen geothermie wordt ontwikkeld. Wij zullen nu moeten gaan bekijken welke andere opties we hebben: biomassa, ondiepe geothermie, waterstof? Ook hier zitten voor- en nadelen aan.”

Klimaatneutraal
De glastuinbouwsector is bezig om met de overheid het Klimaatakkoord te vertalen naar een convenant energietransitie 2021-2030. Daarin staan doelen en ambities voor 2030 inclusief afspraken en bijbehorende randvoorwaarden. De afgelopen maanden zijn vooral de CO2 -voorziening en de ODE in beeld geweest als randvoorwaarden, die vooralsnog onvoldoende zijn ingevuld door de overheid. “Ik hoop niet dat de ontwikkeling van geothermie in dat rijtje terechtkomt. We hebben als glastuinbouw én BV Nederland echt álle opties nodig om uiteindelijk klimaatneutraal te worden”, aldus Sjaak van der Tak.

Annemie Hermans

Glastuinbouw Nederland - © 2021