Energietransitie Zuidwest-Nederland: behoefte aan gebiedsgerichte aanpak

Glastuinders uit Zeeland en West-Brabant zijn op 11 oktober bijeen geweest om de energietransitie en de huidige extreme energieprijzen met elkaar te bespreken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Glastuinbouw Nederland in samenwerking met de Rabobank.

Yvon Nouws van de Rabobank presenteerde haar onderzoeksrapport over kansen en uitdagingen voor glasclusters en solitaire bedrijven in het gebied. Zij concludeerde onder andere dat clusters veelal meer technische mogelijkheden hebben dan solitaire bedrijven en vooral de locatie bepaalt in hoeverre duurzame  energiebronnen mogelijk zijn.
Hans van den Berg van Glastuinbouw Nederland (zie foto) nam de aanwezigen mee in de actualiteiten rondom de energietransitie en de route naar klimaatneutraal in 2040. Hierbij is met name ingegaan op het traject dat wordt doorlopen voor het nieuwe glastuinbouw convenant energietransitie. Hierin staat de doelstelling voor de CO2 emissie in 2030 en het pad hier naartoe centraal. Ook is uiteraard ingegaan op de huidige extreme energieprijzen, de oorzaken ervan en welke mogelijkheden er zijn om hiermee om te gaan.

Ambitie glastuinbouw
Tijdens de discussie kwam naar voren dat er duidelijk behoefte is aan een gebiedsgerichte aanpak. Zeker voor de solitaire bedrijven zijn de uitdagingen groot en liggen oplossingen vaak niet voor de hand. De glastuinders spraken daarbij de noodzaak uit om gemeenten en overheden blijvend te informeren over de ambitie van de glastuinbouw en de koppelkansen die de sector biedt.
Zowel Glastuinbouw Nederland als de Rabobank onderschrijft de uitdagingen die de energietransitie brengt. Zij zullen de ondernemers ondersteunen waar nodig.

Frits van Dijkman

Glastuinbouw Nederland - © 2024