Enquête effecten hoge energiekosten voor de glastuinbouw 2022

Wij ontvangen veel signalen van ondernemers die hun teeltregime (geheel of gedeeltelijk) aanpassen voor komende winter. Daarnaast zijn er regelmatig signalen over het voor een langere periode of zelfs voorgoed stoppen. Om in deze ontwikkeling voldoende inzicht te krijgen, stuurden Glastuinbouw Nederland en Plantum vrijdagochtend 16 september per e-mail aan alle leden een digitale enquête. Een herinnering is verstuurd op dinsdag 20 september.

Inzicht is nodig om de impact van de hoge energieprijzen op de glastuinbouwsector beter te kunnen duiden en onze lobbyaanpak richting de ministeries nog verder te kunnen aanscherpen. Dat is ook van belang voor de totale glastuinbouwsector en -keten.

Helpt u ons door deze enquête in te vullen? Het kost u slechts enkele minuten. De enquêteresultaten worden anoniem verwerkt. Via de nieuwsmail van Glastuinbouw Nederland en Plantum worden de resultaten te zijner tijd bekend gemaakt aan de leden. Mogelijk dat deze enquête later in het jaar nogmaals wordt gehouden voor monitoring van de gevolgen van de energiecrisis.

De enquête staat open tot zondag 25 september, 22.00 uur.

Heeft u vragen over de enquete, neem dan contact op met Jakoline van Straalen, jvanstraalen@spam-protectglastuinbouwnederland.nl of Amy van der Lei, avanderlei@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.

Glastuinbouw Nederland - © 2023