Enquête knelpunten en onderzoekswensen chrysantenteelt

Alle Chrysantentelers en -veredelaars brengen via ChrysantNL jaarlijks een aanzienlijk budget bij elkaar dat onder andere wordt gebruikt voor (toegepast) onderzoek binnen het chrysantenvak. De landelijke commissie Chrysant wil graag van chrysantentelers weten wat zij als ondernemer belangrijk en noodzakelijk vinden op gebied van onderzoek en het oplossen van knelpunten. Vandaar het verzoek om een korte enquête in te vullen.

Via deze link is de enquête in te vullen over de knelpunten die in de teelt worden ervaren. Zo is het mogelijk het onderzoek ook de komende tijd op de praktijk te laten aansluiten en samen te werken aan een goede toekomstbestendige chrysantenteelt.
De enquête is breed en algemeen opgezet. De uitkomst daarvan helpt de landelijke commissie Chrysant en Glastuinbouw Nederland het komende jaar gericht opdrachten uit te zetten bij onderzoekspartijen. Op deze manier komt de chrysantensector gezamenlijk tot oplossingen.

Eerder onderzoek
De pijlers die ChrysantNL de laatste jaren heeft aangehouden voor onderzoek zijn:

  • Uitdagingen op de korte termijn, met de focus op verschillende ziekten en plagen;
  • Rendabele chrysantenteelt in Nederland over tien jaar. Denk hierbij aan teelt los van de grond, telen zonder daglicht, gebruik van nieuwe technieken, mechanisatie en robotisering;
  • Precisie-inzet van middelen;
  • Ontwikkelen en testen van alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen;
  • Inzet op een robuuster en weerbaarder teeltsysteem.

Meer informatie over deze onderzoeksprojecten is te vinden op de website van Glastuinbouw Nederland.

Glastuinbouw Nederland - © 2024