Enquête naar interesse in app ‘Welkom op ons bedrijf’ voor internationale werknemers

Met een app de internationale werknemers op onder andere glastuinbouwbedrijven goed informeren in hun moedertaal. Dat is de ambitie van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Maar het succes van de app ‘Welkom op ons bedrijf’ hangt volledig af van werkgevers. Wie gaat gebruikmaken van deze app?

Een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap is een complete en juiste informatievoorziening voor mensen die bij je gaan werken. Mensen die tijdelijk naar Nederland komen, de internationale werknemers, kennen de wetten en regels in Nederland niet, spreken de taal niet en weten ook niet goed wat ze kunnen verwachten als ze in Nederland aankomen.

Over de app
Gebrek aan kennis maakt mensen kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat internationale werknemers goede en betrouwbare informatie krijgen. De Werkgeverslijn land- en tuinbouw denkt dat het ontsluiten van de informatie het beste elektronisch kan. Een app lijkt het meest gebruiksvriendelijk voor de medewerkers en is het meest op maat te maken voor werkgevers.
Met de app ‘Welkom op ons bedrijf’ kan een werkgever zijn internationale werknemers informeren in hun eigen taal over bijvoorbeeld het bedrijf, de werkzaamheden, huisvesting, lokale voorzieningen (zoals de supermarkt of sportschool) en arbeidsvoorwaarden. Zie ook de video over de app. Het onderzoek naar een app ‘Welkom op ons bedrijf’ wordt gefinancierd vanuit Colland Arbeidsmarkt. 

Vul de enquête in!
Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften onder werkgevers.  Graag horen de initiatiefnemers die ook van ondernemers en HR-specialisten in de glastuinbouw! Vul daarom deze vragenlijst in. Dit kan tot uiterlijk 11 september. Daarna worden de deelnemers geïnformeerd over de uitkomsten en het vervolg.

Klik hier voor meer informatie over de app.

Ingrid Blom-Meeusen

Ketenaanpak Deense karren

In de glastuinbouw zijn we het begin van de keten. Onze ketenpartner vanuit het beroepsgoederenvervoer kampt met fysieke belasting van chauffeurs. Paritair wil men de fysieke belasting in de keten /sector onderzoeken met als doel: het bepalen omvang…

Jaarplan Netwerk 2024

Glastuinbouw Nederland wil het grootste onafhankelijke gewasnetwerk zijn voor ondernemers en stakeholders in de glastuinbouw waarin ondernemers en organisatie samen koersen op een toekomstgerichte verantwoorde glastuinbouw. Dat is de ambitie van de…

Glastuinbouw Nederland - © 2024