Ervaringen delen in Europa

Om tijdelijk te werken in een ander land is namelijk veel informatie nodig. Seizoenswerkers zijn niet voor niets vaak een kwetsbare groep. De Europese Arbeidsautoriteit (ELA) wil eerlijk en vrij verkeer van werknemers makkelijker maken en komt daarom met een pilot met informatie over alle rechten en plichten. Weet jij bijvoorbeeld hoe het zit met de sociale zekerheid als je in je buurland werkt?

Voor de (vaak kwetsbare) groep seizoensarbeiders komt er in Europa breed een pilot, met informatie over alle rechten en plichten. De Europese Arbeidsautoriteit (ELA) wil een netwerk op bouwen voor de uitwisseling van goede ervaringen en praktijken met seizoenswerk. Om tijdelijk te werken in een ander land is namelijk veel informatie nodig. De ELA wil eerlijk en vrij verkeer van werknemers makkelijker maken. Weet jij bijvoorbeeld hoe het zit met de sociale zekerheid als je in je buurland werkt?

Workshops over de uitdagingen van seizoenswerk
De European Labour Authority (ELA) organiseert drie workshops, waar ook wij onderdeel van zijn. Met delegaties uit tien deelnemende landen delen we informatie over rechten en plichten en denken samen na over hoe je de groep seizoenarbeiders kunt bereiken.

Aan de workshops nemen landen deel die veel mensen uitzenden en landen die het seizoenswerk aanbieden. De eerste twee workshops zijn reeds geweest. Zo wordt ervaring gedeeld en kennis verder opgebouwd om ook in onze sector internationale werknemers op een goede manier werk te kunnen bieden.

In de eerste bijeenkomst is gesproken over:

  • Instrumenten voor de communicatie, o.a. aan campagnes over seizoenarbeid.
  • Uitwisseling van goede ervaringen bij de verspreiding van eerlijke informatie.

Belangrijke vraag daarbij is: Hoe bereik en informeer je mensen voordat zij de stap zetten om te gaan werken in een ander land?

In de tweede bijeenkomst stond de jonge, beginnende seizoenarbeider centraal. Startend op de arbeidsmarkt heb je meer informatie nodig en jonge mensen gebruiken andere communicatie middelen.

Hoe informeer je mensen die al werken in een ander land?
Denk hier bijvoorbeeld aan:

  • Online en offline netwerktools voor gerichte en effectieve informatie en communicatie.
  • De rol die werkgevers kunnen invullen om informatie toegankelijk en bruikbaar te maken voor seizoenarbeiders.
  • De Nederlandse website www.workinnl.nl is een goede plek om informatie te vinden rondom werken in ons land in zeven verschillende talen.

Ook krijg je informatie over de laatste ontwikkelingen. Zo hebben ze in Polen controle op de A1 verklaring digitaal mogelijk gemaakt (A1 Certificate authenticity confirmation service - ZUS - ZUS). Je kunt nu dus zelf controleren of de door jou ingeleende Poolse medewerkers verzekerd zijn voor de sociale zekerheid.

Als Glastuinbouw Nederland doen wij mee aan de bijeenkomsten. De ELA wil een netwerk op bouwen voor de uitwisseling van goede ervaringen en praktijken met seizoenswerk. En wij kunnen met de kennis verder bouwen om ook in onze sector internationale medewerkers op een goede manier werk te kunnen beiden.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2023