Etiketuitbreiding Cantack ter beheersing van spintmijten

Op verzoek van Glastuinbouw Nederland heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besloten het gebruiksgebied van het middel Cantack, op basis van de werkzame stof acequinocyl, ter beheersing van spintmijten uit te breiden. Door deze uitbreiding is het product straks ook inzetbaar in de bedekte vermeerderingsteelt van aardbei en in de bedekte vermeerderings- en zaadteelt.

“Het is voor de aardbeienproductieteelten erg belangrijk dat we starten met plantmateriaal dat vrij is van spintaantasting”, zegt Marcel Dings, aardbeienteler en contactpersoon ondernemersnetwerk Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland. “Een middel als Cantack is goed integreerbaar met de biologische gewasbescherming en is een welkome aanvulling in het medicijnkastje in de bedekte vermeerderingsteelt. Die neemt bij aardbeien een steeds groter deel van de stekkenproducties voor zijn rekening. Ook voor resistentiemanagement in de productieteelten is het een pre dat in de plantenopkweek middelen uit andere chemische groepen kunnen worden gebruikt.”

Fonds Kleine Toepassingen
Deze etiketuitbreiding is mede tot stand gekomen door samenwerking tussen de toelatinghouder Bayer Cropscience en de Coördinatoren Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van Glastuinbouw Nederland. De kosten voor de aanvraag en beoordeling van de NLKUG aanvraag zijn gefinancierd uit het Fonds Kleine Toepassingen (door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, landbouwbedrijfsleven en Nefyto).
Deze ‘derdenuitbreiding’ is aangevraagd door Glastuinbouw Nederland. Er is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009 en er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel wordt gebruikt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

In de bijlage de bekendmaking van het Ctgb.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2021