Etiketuitbreiding Closer voor de bedekte slateelt

Door een goede samenwerking van Glastuinbouw Nederland en Corteva Agriscience is onlangs de etiketuitbreiding van Closer (15631N) ten behoeve van de bedekte teelten van: sla (lactuca spp. met uitzondering van baby leaves), spinazie, boomkwekerijgewassen en de veredeling en zaadteelt gerealiseerd.

Woensdag 21 december 2022 heeft het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biocide een positief besluit genomen over deze etiketuitbreiding van het middel Closer. Deze uitbreiding is gefinancierd door het Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen. ”Het is heel goed nieuws dat de bedekte teelt van sla een effectief middel tegen bladluis inzetbaar krijgt. Want anders voorzie ik dat bladluis een heel groot knelpunt gaat worden in onze kleine teelt", zegt Chris Noordam, bladgewassenteler en lid van de ondernemersgroep plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland.

Fonds Kleine Toepassingen
De etiketuitbreiding is tot stand gekomen door samenwerking tussen de toelatinghouder Corteva Agriscience en de Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van Glastuinbouw Nederland. De kosten voor de aanvraag en beoordelingskosten voor de NLKUG aanvraag zijn gefinancierd uit het Fonds Kleine Toepassingen. Het Fonds Kleine toepassingen wordt gefinancieerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het landbouwbedrijfsleven.
Omdat deze aanvraag is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009, is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel wordt gebruikt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Neem voor meer informatie contact op met Jeannette Vriend (CEMP Glastuinbouw Nederland) telefoon: 06 307 320 68.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2023