Etiketuitbreiding Pergado V voor radijs

Door een goede samenwerking tussen Glastuinbouw Nederland en Syngenta is onlangs de etiketuitbreiding van Pergado V voor de bedekte teelt van radijs gerealiseerd. Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biocide (Ctgb) heeft woensdag 21 december 2022 een positief besluit genomen over de etiketuitbreiding van het middel Pergado V. Deze uitbreiding is gefinancierd door het Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen.

”Goed nieuws dat wij als radijstelers indien noodzakelijk Pergado V in kunnen zetten.  Valse meeldauw is een schimmelziekte die niet eenvoudig te beheersen is. En belangrijk om hiertegen met middelen af te kunnen wisselen, daarom is de komst van Pergado V zeer welkom”, aldus Cor de Vries, radijsteler en lid van de ondernemersgroep plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland.

Fonds Kleine Toepassingen
De etiketuitbreiding is tot stand gekomen door samenwerking tussen de toelatinghouder Syngenta en de Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van Glastuinbouw Nederland. De kosten van de noodzakelijke residustudies, evenals de aanvraag en beoordelingskosten voor de NLKUG-aanvraag, zijn gefinancierd uit het Fonds Kleine Toepassingen. Dit fonds wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het landbouwbedrijfsleven.
Omdat deze aanvraag is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009, is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel wordt gebruikt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Neem voor meer informatie contact op met Jeannette Vriend, telefoon 06 307 320 68.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024