Etiketuitbreiding Scelta voor aubergine en komkommerteelt

Door een goede samenwerking van Glastuinbouw Nederland en Certis Europe is onlangs de etiketuitbreiding van Scelta ten behoeve van de aubergine en komkommerteelt gerealiseerd. Woensdag 23 februari 2022 heeft het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biocide een positief besluit genomen over de etiketuitbreiding van het middel Scelta (werkzame stof: cyflumetofen).

Deze uitbreiding is gefinancierd door Certis Europe en het Fonds Kleine Toepassingen Gewasbeschermingsmiddelen. “Spint in komkommer is écht nog een knelpunt. Wel lukt het steeds beter om met biologische bestrijders spint te lijf te gaan. Maar effectieve correctiemiddelen als Scelta blijven noodzakelijk, om indien nodig te kunnen corrigeren”, aldus Corné Stouten, komkommerteler en lid van de ondernemersgroep Plantgezondheid van Glastuinbouw Nederland.

Fonds Kleine Toepassingen
De etiketuitbreiding is tot stand gekomen door samenwerking tussen de toelatinghouder Certis Europe en de Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) van Glastuinbouw Nederland. Een deel van de onderzoekskosten om de aanvraag en beoordeling van deze NLKUG voor de aubergine en komkommerteelt mogelijk te maken, is gefinancierd uit het Fonds Kleine Toepassingen, vanuit een Fonds dat in 2018 was toegekend. Het Fonds Kleine toepassingen werd destijds gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het landbouwbedrijfsleven en Nefyto.

Proefbespuiting
Omdat deze aanvraag is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009, is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel wordt gebruikt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Jeannette Vriend (Glastuinbouw Nederland), telefoon: 06 307 320 68.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2023