Europa wil volop inzetten op klimaatadaptatie: glastuinbouw ziet kansen

Klimaatverandering vormt niet alleen een bedreiging voor mens en dier, maar zal ook onze sociale zekerheid en ons concurrentievermogen raken. De Europese Commissie lanceerde daarom een visie om klimaatadaptatie in de EU te versterken. De glastuinbouw kan een grote rol spelen in deze strategie. Met meer groen in onze omgeving staat de sector klaar om bij te dragen aan klimaatmitigatie en –adaptatie in heel Europa. Een cruciale bijdrage om onze planeet gezond, schoon en leefbaar te houden.

Gezonde ecosystemen
Het Europese klimaat verandert in rap tempo. Stijgende temperaturen, hittegolven, overstromingen en droogten komen steeds vaker voor in Europa. Hierdoor komt de sociale en economische inrichting van de EU steeds verder onder druk te staan. De Europese Commissie publiceerde daarom stappen om de risico’s van klimaatverandering te beperken. Biodiversiteitsherstel en gezonde ecosystemen houden zoetwater beter vast, slaan CO2 op, verkoelen steden, voorkomen bodemerosie, trekken bestuivers aan en beperken overstromingen.

Tuinbouw sleutelrol
Als grote producent van bloemen en planten kan de glastuinbouw een drijvende kracht zijn achter klimaatadaptatie in Europa. Met het groen uit onze kassen helpen we de biodiversiteit en leefbaarheid van steden verbeteren. Meer groen zorgt daarmee voor een betere balans tussen mens en dier op ons continent. Dankzij haar innovatieve kracht, ontwikkelt de sector al decennia technologieën en methoden om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Zoals de kas, die zorgt voor bescherming tegen de grillen van het weer en klimaat. Ongeacht weersomstandigheden kunnen onze telers zo efficiënt en duurzaam groenten, fruit, bloemen en planten telen. Dit levert een stabiele bijdrage aan de Europese voedselsoevereiniteit en biodiversiteitsagenda.

Waterbeheer en nieuwe gewassen
Tegelijkertijd investeert de sector in waterbeheer door regenwater op te slaan en in slimme irrigatiesystemen die waterverbruik en verspilling minimaliseren. Met sensoren en data-analyses bepalen telers precies wanneer en hoeveel water een gewas nodig heeft, wat essentieel is tijdens droogteperiodes. Ook ontwikkelt de sector nieuwe gewassen die beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. Door genetische verbetering en selectie van gewassen, die beter presteren onder wisselende klimaatomstandigheden, kunnen telers opbrengstverliezen minimaliseren en de voedselzekerheid verbeteren. Technologieën waar ook andere sectoren van profiteren.

Kortom, de Nederlandse glastuinbouw kan een sleutelrol spelen in klimaatmitigatie en –adaptatie in Europa. De kansen liggen voor het oprapen. Glastuinbouw Nederland is daarom in gesprek met de Commissie om onze inzet op een groene en gezonde leefomgeving te verzilveren.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024