Europees Parlement ervaart innovatiekracht Nederlandse glastuinbouw maar ook uitdagingen Green Deal

Als er één sector in Europa is die kan én wil bijdragen aan de Europese ‘van boer tot bord’-strategie, dan is het de Nederlandse glastuinbouw. Dagelijks zetten innovatieve telers zich in om hun groente-, fruit-, bloemen- en plantenproductie verder te vergroenen. Maar dat kan alleen met stimulerende wetgeving.

Of het nu om plantgezondheid, biodiversiteit of energie gaat, zonder reëel handelsperspectief kunnen telers niet verduurzamen zonder de voedselsoevereiniteit en vergroeningsambities in Europa te schaden. Met die boodschap verliet de landbouwcommissie van het Europees Parlement de kas van Looye Kwekers tijdens hun missie aan Nederland.

Groene gewasbescherming
Op uitnodiging van Europarlementariërs Bert-Jan Ruissen (SGP), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Jan Huitema (VVD) bewoog een politieke delegatie uit Brussel zich maandag 15 mei naar de Nederlandse kassen voor een werkbezoek, georganiseerd door Glastuinbouw Nederland en Plantum. Bij Looye Kwekers werd de landbouwcommissie meegenomen in de wereld van de honingtomaat. Dochters Annelies en Margriet en vader Jos Looije vertelden hoe in 75 jaar hun familiebedrijf is uitgegroeid tot een innovatieve koploper, maar ook met welke uitdagingen zij in de kas te maken hebben. Als deel van de familie sloot ook Annie Beekenkamp aan namens de Beekenkamp Group om het perspectief van de sierteelt te belichten.

De Europarlementariërs zagen dat Looije en Beekenkamp biologie als uitgangspunt in hun teelten hanteren, maar dat chemie in noodgevallen soms nodig blijft. Ondanks de grote stappen die de bedrijven al hebben gemaakt. Daarbij maken Looije en Beekenkamp zich vooral grote zorgen over de snelheid en mate waarin groene alternatieven beschikbaar zijn. Zonder effectieve alternatieven en de toegang tot nieuwe veredelingstechnieken kunnen zij de transitie niet verder maken zonder dat dit de plantgezondheid in gevaar brengt. De voorgestelde EU-gewasbeschermingsregels dragen volgens hen dan ook niet aan deze transitie bij en zetten teelten verder onder druk. Vanuit de Naaldwijkse kas klonk daarom de oproep aan de Europarlementariërs om met werkbaar gewasbeschermingsbeleid te komen, dat deze transitie faciliteert, handelingsperspectief biedt en eerdere duurzaamheidsinzet van telers eerlijk beloont.

Land sparing
Biodiversiteit is een ‘hot topic’, ook in Europa. Met onder andere de Natuurherstelwet en biologische landbouw tracht Brussel de biodiversiteit in Europa te verbeteren. Door middel van de film ‘Paved Paradise’ wilde Jos Looije de landbouwcommissie prikkelen met een andere blik op deze belangrijke discussie. Door intensief te telen in vruchtbare delta’s kan elders landbouwgrond worden bespaard die kan worden ingezet voor natuurherstel. Een hoogtechnologische glastuinbouw kan bij uitstek bijdragen aan land sparing door intensief in gesloten kassen te telen, waardoor de milieu-impact van ons voedsel minimaal is en de voedselvoorziening gehandhaafd kan blijven. Stimulering van dergelijke duurzame intensivering van landbouwproductie biedt vruchtbare kansen voor natuurherstel, wat bijdraagt aan gezondheid en geluk. Om een nieuwe stikstofcrisis in heel Europa te voorkomen werden Europarlementariërs door Looije aangemoedigd om met een open blik naar de EU-biodiversiteitsdiscussies te kijken. Natuurherstel vraagt ambitieuze doelen, maar die moeten wel realistisch en haalbaar zijn.

Jesse Schevel

TEK bijna gesloten

Tot 2 oktober is het mogelijk een aanvraag te doen voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Deze regeling is voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet van 2022 bedragen. De regeling geeft een…

Glastuinbouw Nederland - © 2023