Europese voedselketen roept op tot energiesteun om voedselzekerheid en duurzaamheid

De Europese voedselketen wordt hard geraakt door onbetaalbare energieprijzen. De Russische invasie in Oekraïne heeft geleid tot excessieve kostenstijgingen op het erf van boeren en tuinders die niet door kunnen worden berekend. Onmiddellijke maatregelen zijn daarom nodig om betaalbaar en voldoende voedsel in Europa te kunnen blijven produceren en de energietransitie voort te kunnen zetten.

Die boodschap geven COPA-COGECA en andere partners in de Europese voedselketen, op aandringen van Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland, mee aan de 27 Europese energieministers. Zij vergaderen vrijdag 30 september over een mogelijk ingrijpen in de energiemarkt.
De oorlog in Oekraïne heeft het belang van voedselzekerheid en betaalbaar voedsel pijnlijk duidelijk gemaakt. De stijgende energieprijzen zetten de Europese voedselproductie sterk onder druk. Hoewel de sector de afgelopen jaren fors heeft ingezet op duurzame energieproductie, treffen boeren en tuinders waar mogelijk verdere maatregelen om hun gasvraag te verminderen. Aanvullende Europese steun om de energielasten het hoofd te kunnen bieden is echter hard nodig.

Financiële steun voor voedselzekerheid
Rusland voert niet alleen een hartverscheurende oorlog tegen Oekraïense soevereiniteit, maar ook tegen de Europese energievoorziening. Europa staat op de rand van de grootste energiecrisis ooit. COPA-COGECA en de Europese voedselketen roepen daarom de Europese energieministers op met een plan te komen om op de lange termijn de energieprijzen te laten dalen. Dit biedt boeren en tuinders ook de nodige zekerheid om  plannen te kunnen maken en om te kunnen investeren in verduurzaming.
Daarnaast moet het Europese steunpakket beter aansluiten op de behoeften van de land- en tuinbouw. Een groot deel van de sector krijgt in 2023 te maken met grote liquiditeitsproblemen als geen maatregelen worden getroffen. Daarom pleit COPA-COGECA ervoor het steunpakket te verlengen tot eind 2023 en de maximale steun te verhogen. Ook moet het makkelijker worden om aanspraak te maken op financiële steun. In plaats van verliezen aan te moeten tonen, zou het voor boeren en tuinders voldoende moeten zijn om te verwijzen naar de huidige situatie in de sector. Ten slotte vraagt COPA-COGECA om de glastuinbouw te erkennen als energie-intensieve sector, waardoor aanvullende steun mogelijk is.

Geef land- en tuinbouw prioriteit
Lidstaten worden verplicht hun stroomverbruik tijdens piekuren met vijf procent te verlagen. Voedselproductie is echter een doorlopend proces. Ieder moment van de dag werken boeren en tuinders aan gezond en duurzaam voedsel. Daarnaast produceren ze de hele dag door duurzame energie. Om verstoring van de voedselketen en energiemarkt te voorkomen pleit COPA-COGECA nadrukkelijk voor een uitzondering voor land- en tuinbouwbedrijven op deze energiebesparingsplicht. Voorts roept de Europese voedselketen lidstaten op om land- en tuinbouw prioriteit te geven in gasvoorziening in het kader van voedselzekerheid in Europa.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2023