Europese werkgroep groenten en fruit bijeen in Brussel

Samen knokken voor een effectief middelenpakket voor kleine teelten (minor uses) in Europa blijft noodzakelijk. Mede daarom is er een Europese werkgroep de Europese Commodity Expert Groups voor Fruit en Groenten in het leven geroepen, waarin deelnemers van de verschillende EU lidstaten en Zwitserland samenwerken om oplossingen te vinden voor de steeds groter wordende lijst aan knelpunten.

Afgevaardigden van België, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Sweden, Spanje, Portugal, Griekenland, Hongarije, Letland, Oostenrijk, Polen, Denemarken, Nederland en Zwitserland waren bijeen om een groot aantal gezamenlijke projecten op het gebied van kleine toepassingen in groente- en fruitteelten door te spreken. Deze projecten zijn geïnitieerd en worden uitgevoerd door deelnemers van de werkgroep.

Groot aantal projecten passeert de revue
Een update is gegeven van de verschillende projecten die op het gebied van onkruidbeheersing, insecten en ziektebeheersing lopen. Een tiental projecten is geïnitieerd rondom stoffen zoals clethodim (onkruidbeheersing), flonicamid (luisbeheersing), oxathiapiprolin (valse meeldauwbeheersing). Deze projecten worden door de vertegenwoordigers van de lidstaten zelf geïnitieerd, waarbij de vorderingen worden gemeld. Ook wordt er gepolst wordt of er ten aanzien van nieuwe ideeën interesse is bij andere lidstaten om te participeren.

Nederland trekt het verdampingszwaveldossier
Verdampingszwavel ter voorkoming van echte meeldauw is voor Europese glastuinbouwteelten een belangrijk dossier. Er is enige vooruitgang geboekt, die dus kan worden gemeld. In Frankrijk is een erkenning van Fluodisouffre (UPL) en de Spaanse toelatingshouder Afepasa heeft een dossier ingediend in Nederland (Ctgb) voor de erkenning van hun zwaveltablet. Om hiermee een zeer breed etiket te kunnen borgen voor de toekomst. In Nederland heeft dit middel nog steeds de RUB+status.

Glastuinbouw Europees onder de aandacht houden
Daar andere EU lidstaten de nadruk van knelpunten nogal eens leggen in de open teelten, blijft het belangrijk in deze werkgroep te participeren. Hiermee blijven we aandacht vragen voor de glastuinbouwteelten en om te bekijken of in projecten ook geparticipeerd kan worden voor onze specifieke knelpunten.

Renewals en nieuwe registraties
Het niet vernieuwen van werkzame stoffen in Europa is ook een gezamenlijk punt van zorg. Diverse projecten staan on hold of moeten worden beëindigd vanwege onzekerheid over het voortbestaan van de stof in Europa. Daarom is de meeting ook bedoeld om nieuwe partijen op de Europese markt te interesseren voor Minor uses. Marrone Biocontrol was een van die partijen die was uitgenodigd door de organisatie om te vertellen over portfolio. Zij zijn gespecialiseerd in diverse biopesticiden die in de USA door EPA zijn goedgekeurd en zelfs door ecotelers in de USA mogen worden toegepast. Echter zijn zij nog bezig met registraties in de Europese molen, waardoor registratie nog op zich laat wachten. Dit terwijl er waarschijnlijk goede mogelijkheden zijn om met dergelijke producten in IPM systemen in de glastuinbouw verder te komen in grote en kleine teelten.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies