Facturatie Onderzoeksprogramma Kennis in je Kas van start

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft eind september de Verbindend Verklaring afgegeven voor het onderzoeksprogramma Kennis in je Kas (KijK). Deze week wordt een begin gemaakt met de volgende stap: de facturatie.

Nadat de Verbindend Verklaring een feit was, is direct begonnen met  de uitvoering van het programma, zowel inhoudelijk als financieel. De Programmaraad KijK kwam op maandag 14 oktober al bij elkaar en is gestart met de aansturing van het onderzoek.
De facturatie van de telersbijdrage van € 350,- per hectare start deze week. Vanwege de beschikbaarheid van de juiste adressen vindt deze facturatie getrapt plaats. Telers kunnen dus eerder een factuur in de bus krijgen dan hun buurman. De bedragen op de factuur verschillen uiteraard per bedrijfsgrootte.

Sectorbrede financiering
Over de start van Kennis in je Kas heeft Glastuinbouw Nederland, dat de uitvoering van het programma faciliteert, eind september uitgebreid bericht. Dat bericht is via deze link terug te lezen.Dankzij Kennis in je Kas kan het  gewasoverstijgende onderzoek voor de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid de komende jaren sectorbreed worden gefinancierd. Doordat alle teeltbedrijven samen werken aan de duurzame toekomst van de glastuinbouw in Nederland, wordt de sectorinzet door de overheid verdubbeld tot een totaalbedrag van ongeveer € 6 miljoen.
Kijk hier voor meer informatie over het onderzoeksprogramma Kennis in je Kas.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies