Fieldlab: Vormen van arbeidsuitbuiting innovatief aanpakken

In de eerste week van oktober heeft Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland, deelgenomen aan het Fieldlab Mensenhandel Arbeidsuitbuiting. Een week lang zijn betrokkenen bezig geweest met zeven Fieldlabs, met als doel het ontwikkelen van zeven verschillende vormen om uitbuiting innovatief aan te pakken.

“Ons Fieldlab is gericht op de aanpak van de kwaadwillende uitzendbureaus en ondernemers in het westen van het land die over de ruggen van de internationale werknemers geld verdienen en oneerlijke concurrentie veroorzaken. Bovendien brengen zij met die handelswijze de sector, de regio en BV Nederland schade toe”, zo geeft Peter Loef aan. De medewerking van Glastuinbouw Nederland aan dit Fieldlab is gebaseerd op het masterplan Internationale Werknemers dat begin dit jaar is opgesteld en gepubliceerd.
“Het was een verademing om met elkaar als team interdisciplinair, in een publiek private samenwerking en met onderling vertrouwen aan de slag te zijn. Ook de collega-teamleden van ons Fieldlab (het Openbaar Ministerie, Inspectie SZW, politie en FNV) hebben dit zo ervaren”, analyseert Peter Loef.

Waardering glastuinbouw
Op de laatste dag zijn de plannen, doelen en concrete acties gepresenteerd aan de leiding van de verantwoordelijke organisaties, ministeries en het publiek. Peter Loef: “Ik heb namens ons Fieldlab aan Rits de Boer, Inspecteur-generaal Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bijdrage gevraagd om in de maanden november 2021 en januari 2022 handhavingsacties uit te voeren. Hij heeft positief gereageerd mee te denken.”
Voor eind januari 2022 is een terugkombijeenkomst gepland. Dan wordt de voortgang van de opgestelde acties besproken. Op korte termijn wordt meer informatie over het Fieldlab gedeeld via de website van Glastuinbouw Nederland en andere betrokken organisaties en via de vakbladen.
“We kregen als Fieldlab complimenten voor ons concrete aanvalsplan. Richting de glastuinbouw en Glastuinbouw Nederland werd nadrukkelijk waardering uitgesproken voor de verantwoordelijkheid die de sector neemt om de situatie van internationale werknemers te verbeteren."

Glastuinbouw Nederland - © 2022