Fiscaal voordeel bij investeringen in arbeidsvriendelijke producten 2019

De MIA (Milieu-investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investering) zijn regelingen om fiscaal te investeren in milieuvriendelijke technieken. Een verbetering op milieugebied kan vaak ook een verbetering zijn voor de arbeidsomstandigheden (bijv. minder lawaai of minder blootstelling aan schadelijke stoffen).

Stigas zet voor u een aantal middelen op een rijtje die op de milieulijst staan en ook een positief effect op de arbeidsomstandigheden hebben. Download het overzicht arbeidsvriendelijke producten in de MIA/VAMIL 2019 hier.

Over Stigas
Glastuinbouw Nederland heeft veilig, gezond en duurzaam werk hoog in het vaandel staan. Het is daarom ook een belangrijk onderdeel van onze visie op goed werkgeverschap. In dat kader hebben wij samen met andere agrarisch en groene werkgeversorganisaties en vakbonden Stigas opgericht. Stigas is onze kennispartner. Stigas ondersteunt als kennisinstituut van en voor de sector bedrijven met allerlei diensten om duurzaam werken te bevorderen. Bedrijven die premie afdragen bij Colland kunnen veelal kosteloos of tegen sterk gereduceerde tarieven gebruik maken van deze diensten. Glastuinbouw Nederland heeft zitting in het bestuur van Stigas en oefent hiermee vanuit de wensen en behoeften in de sector invloed uit op de uitvoering en daarmee op de bestemming van de premiegelden.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies