Floriade Expo 2022 wil het goede, groene leven laten zien, proeven en ervaren

Over ongeveer acht maanden opent Floriade Expo 2022 haar deuren voor het publiek. Een half jaar lang faciliteert Almere vervolgens hét podium dat de tuinbouw zichzelf elke tien jaar toe-eigent. De organisatie ligt op schema, zo werd duidelijk tijdens een persbijeenkomst op vrijdag 3 september. Maar de creatieve inbreng van telers en telersgroepen is nog steeds van harte welkom. Met als ultiem doel de boodschap van de moderne en innovatieve tuinbouw op originele wijze over te brengen. Inspireren, informeren, maar vooral ook transformeren, dat is de uitdaging. Transformatie naar een duurzaam en gezond aankoop- en consumptiegedrag.

“Floriade inspireert bezoekers om groener en gezonder te leven”, zo belooft algemeen directeur van Floriade Expo 2022 Hans Bakker. “Na een dag op de expo gaan zij met allerlei ideeën naar huis. Bijvoorbeeld hoe consumenten de eigen tuin, het balkon, de woonkamer én de verschillende maaltijden zelf kunnen verrijken.”
Floriade moet een kickstart worden van een beweging, van een jarenlang proces dat moet leiden tot gedragsverandering. Daarom komt er veel nadruk te liggen op de jeugd, variërend van kinderen op de basisschool tot studenten aan Aeres Hogeschool, dat een nieuwe locatie heeft centraal op het Floriade-terrein. Nu al is bekend dat 65.000 schoolkinderen gaan deelnemen aan het educatieve programma van de Floriade, een aantal dat verder kan oplopen richting 100.000.

De groene stad
De zevende Floriade wil ruimte bieden voor nieuwe ideeën, met de nadruk op het leven in de stad. ‘Growing green cities’ is daarom het thema. Mondiaal zal immers een steeds groter percentage van de wereldbevolking woonachtig zijn in de stad. “Het goede leven moet meer en meer het groene leven worden”, zo benadrukte Annemarie Gerards, projectmanager communicatie. Ze noemde in dat kader onder andere het bouwen met reststromen uit de tuinbouw, waarbij met name SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) nauw is betrokken.
“Groen is meer dan mooi of lekker”, meent Albert Haasnoot, namens de adviesraad Bloemen & Planten en Stichting De Groene Stad. “De tuinbouw zit boordevol inspirerende verhalen, als voorbeelden van wat de sector kan bijdragen aan die groene stad.”

Gezondheid en geluk
Beleving is het sleutelwoord in de belevingskas, als onderdeel van The Green House. Deze hightech kas moet de showcase worden van de glastuinbouw, zowel op gebied van bloemen en planten als glasgroenten en zachtfruit. Gezondheid en geluk, daar draait het om volgens Maurice Wubben, die het gedeelte van de voedingstuinbouw coördineert. “De kas is betaald door het ministerie van LNV. Dat maakt het voor telers en telersgroepen een stuk interessanter om deel te nemen aan de Floriade en hun product en verhaal te presenteren aan een groot, internationaal publiek.”
De organisatie verwacht twee miljoen bezoekers, waarvan 72% uit Nederland. Duitsland zal goed zijn voor het grootste deel van het internationale publiek. Overige cijfers: 210 internationale deelnemers, afkomstig uit 40 landen. Naar schatting 300.000 bezoekers zullen om zakelijke redenen afreizen naar Almere. Naast zien, proeven en ervaren, moet de bezoeker uiteraard ook genieten op de Floriade. Dendroloog Jaap Smit legt daar met een uitgekiend en toekomstbestendig bomenplan de basis voor. De expo – met een totale oppervlakte van 60 ha - opent op 14 april en duurt tot 9 oktober 2022.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2022