Forse verhoging ruimte staatssteun EU; de bal ligt bij Nederland

De Europese Unie heeft de ruimte voor het verlenen van staatssteun voor bedrijven, ter compensatie van economische schade als gevolg van de oorlog in Oekraïne, fors verhoogd. In de wet van vrijdag 28 oktober kondigde de Europese Commissie aan dat deze crisismaatregelen gelden tot 31 december 2023. Nederland blijft echter nog steeds ver achter bij de mate waarin de EU ruimte biedt voor financiële steun aan mkb-bedrijven. “Daarmee wordt de concurrentiepositie van glastuinbouwbedrijven fors ondermijnd”, meent Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

Klik hier voor de wet die de Europese Commissie 28 oktober bekendmaakte.

De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK-regeling) is voor de meeste bedrijven in de glastuinbouw een druppel op de gloeiende plaat, zo heeft Glastuinbouw Nederland al eerder benadrukt. Veel ondernemers zijn de afgelopen maanden geconfronteerd met tonnen of zelfs miljoenen euro’s verlies, als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen. Dat zal voorzitter Adri Bom-Lemstra ook benoemen tijdens haar gesprek met de Vaste Kamercommissie EZK op donderdag 3 november. Die boodschap krijgt extra gewicht nu de EU de steunkaders vorige week fors heeft verruimd.

Energie-intensief
Brussel heeft nu bepaald dat land- en tuinbouwbedrijven een vergoeding van maximaal € 250.000 per bedrijf kunnen krijgen ter compensatie van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Dat was tot vorige week nog € 62.000.
Nog veel substantiëler is de steun die de EU wil bieden aan de energie-intensieve bedrijven. Daarvoor was het plafond bepaald op € 25 miljoen per bedrijf, maar dat is verdubbeld tot € 50 miljoen per onderneming. Voorwaarde is wel dat glastuinbouwbedrijven voldoen aan de eisen die zijn opgesteld voor het predicaat ‘Energie-intensief’. Analyse van Glastuinbouw Nederland leert dat de meeste glastuinbouwbedrijven daar daadwerkelijk aan voldoen.

Energietransitie
Er mag in het kader van staatssteun veel van Brussel. Glastuinbouw Nederland roept het Kabinet dan ook op om die speelruimte te benutten en de zwaar getroffen bedrijven in de sector op gepaste wijze te ondersteunen. Er moet iets gebeuren om economische schade te voorkomen. Dit jaar dreigen de energiekosten van glastuinbouwbedrijven tien keer zo hoog te worden. Dit heeft grote gevolgen voor de positie van Nederland als belangrijke leverancier van tuinbouwproducten en kastechnologieën op de Europese markt en voor de ontwikkeling van noodzakelijke, duurzame (energie-)innovaties. Daarmee komt ook de belangrijke bijdrage van de glastuinbouw aan de energietransitie van Nederland serieus in het gedrang.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2023