Fotosynthese- en nutriëntenonderzoek van start

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 mei 2019 gingen de leden van de gewas-coöperatie Snij-Cymbidium akkoord met een tweetal onderzoeksvoorstellen. Het fotosynthese- en nutriëntenonderzoek is donderdag 25 juni van start gegaan. Onderzoeker Jolijn Bonnet (Groen Agro Control/Stichting Control in Food & Flowers) heeft, in samenspraak met Wim Valstar (Star Orchids), het schaduwdoek boven de planten opgehangen. De cultivars die voor het onderzoek gebruik worden zijn Beautyfred 60 en White Sensation. Doel van dit onderzoek is vast te stellen of er een relatie bestaat tussen brixgehalte, zetmeel en voedingselementen en het aantal oogstbare bloemtakken.

Voor de fotosynthesemetingen, uitgevoerd door Plant Lighting, was het wachten op goed, zonnig weer. In week 30 zijn de weersvoorspellingen zodanig dat ook hiervoor de eerste metingen uitgevoerd kunnen worden. Tijdens de Algemene Leden Vergadering op donderdag 21 november (let op, stond gepland op 14/11) worden de eerste resultaten toegelicht.

Bent u nog geen lid van de gewascoöperatie Snij-Cymbidium maar heeft bovenstaand onderzoek uw interesse gewekt, neem dan contact op met Petra Eekhoff of een van de bestuursleden: Leo van der Helm (voorzitter), Wil Prins (penningmeester), Simon Vermeer, Maarten van Erkel of Bart van der Helm.

Petra Eekhoff

Stikstofdossier duurt maar voort

Begin oktober is er binnen de landbouw veel ophef ontstaan over de in de Kamerbrief van 4 oktober voorgestelde koppeling tussen dier/fosfaatrecht en ammoniak. Ook de voorgestelde inname van latente ruimte en de afroming van 30% bij extern salderen is...

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies