Fruit Tech Campus: Ook in zachtfruitteelt is leven lang ontwikkelen een vereiste

Een leven lang ontwikkelen voor (zacht)fruitteeltondernemer en -medewerker, daar gaan de Fruit Tech Campus (FTC), de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en Glastuinbouw Nederland (GTNL) samen mee aan de slag. Zij hebben hiermee één

ambitie: de (zacht)fruitteeltondernemers en -medewerkers van de toekomst bij elkaar brengen en blijven bouwen aan de toekomst van de fruitteeltsector. Harrij Schmeitz (FTC), Ron Mulders (NFO) en Jacco Vooijs (GTNL) lichtten in een recent interview in vakblad Fruitteelt het hoe, waarom en het te verwachten resultaat van deze samenwerking toe .

De aanleiding van deze samenwerking ligt volgens de drie informanten allereerst bij de telers zelf. Zij maken uitdagende tijden door en moeten
daarom goed worden ondersteund. "Dat doe je met moderne kennis. Wij gaan onze beschikbare kennis en cursussen bundelen”, geeft Ron Mulders aan. Daar komt bij dat de tuinbouwsector ook steeds meer hightech wordt . "Maar diezelfde technologie kan in diverse sectoren worden toegepast", stelt Harrij Schmeitz. "Denk maar aan fertigatie in de fruitteelt; die techniek komt vanuit de glastuinbouw. Uitwisseling van kennis is dus heel relevant.”
Jacco Vooijs, bestuurslid van Glastuinbouw Nederland, vult aan: “Veranderingen in de wereld volgen elkaar razendsnel op. Scholen kunnen
het simpelweg niet alleen, zij hebben de samenwerking nodig met het bedrijfsleven. Met alleen een mbo- of hbo-diploma ben je er niet. Je hebt daar een campus voor nodig die leven lang ontwikkelen stimuleert. Jezelf ontwikkelen, dat heb je gewoon keihard nodig om te kunnen blijven voldoen aan die veranderende wereld.”

Inspelen op veranderingen
De meerwaarde voor de (zacht)fruittelers is dat ze op deze manier kunnen inspelen op de veranderingen in hun sector. Het levert een volgende generatie geschoold personeel voor de sector op. Dankzij de kennis die Glastuinbouw Nederland inbrengt op gebied van water, plantgezondheid en energie, kunnen telers bijvoorbeeld worden geholpen bij de inzet van de principes van Het Nieuwe Telen.
Alle fruittelers die zijn aangesloten bij de NFO of bij Glastuinbouw Nederland, hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor deelname aan een enquête. Daarin worden telers gevraagd om mee te werken aan een verkenning om nog beter zicht krijgen op de leervragen en ontwikkelbehoefte van (zacht)fruitteeltondernemers en/of -medewerkers. Deze enquête is het eerste tastbare resultaat tussen de drie genoemde organisaties in de fruitteeltsector.

Het hele artikel over de samenwerking in de fruitsector is toegevoegd als bijlage.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2024