Fusarium en gerbera: het infectieproces in beeld

Binnen de PPS Biorationals is bestudeerd hoe Fusarium oxysporum de gerberaplant infecteert. Door gebruik te maken van groen fluorescent gemaakte schimmelstammen kan dit proces onder de microscoop in detail bekeken worden. De PDF in de bijlage geeft een korte impressie in woord en beeld van het infectieproces.

Het proces in de PDF beschrijft de infectie vanuit de plantenwortel. Ook schimmelmateriaal dat op de bladeren terecht komt, blijkt dieper in het blad door te kunnen dringen en zich te verspreiden. Omdat dit tegen de waterstroming in vaatbundels en nerven in gaat, verloopt deze infectie langzamer. In de komende proeven wordt met deze techniek onderzocht hoe biorationals het infectieproces van Fusarium kan tegengaan.

Anne van Diepeningen, Ineke Stijger en Marta Streminska (WUR)

Glastuinbouw Nederland - © 2023