Fysieke belasting chauffeurs moet omlaag

Chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer kampen met een hoge fysieke belasting. Duidelijk is dat Deens karren, rolcontainers en stapelwagens hierbij een belangrijke rol spelen. De schakels in de keten hebben de handen ineen geslagen om iets aan dit probleem te doen.

Glastuinbouwtelers zijn de eerste schakel die aan zet is bij het bieden van een goede werkomgeving voor de chauffeurs bij het ophalen van de producten. Er wordt samen gewerkt aan een richtlijn met voor ons belangrijke onderdelen:

  • Laad- en losplek
  • Belading
  • Onderhoud rolcontainer 

In de werkgroep Arbo houden we de uitwerking tegen het licht. De samenwerking binnen de agrarische sector is hierbij belangrijk. Vanuit Stigas, Glastuinbouw Nederland, LTO Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen en FNV en CNV denken wij mee.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024