Gebiedsgerichte aanpak voor betere waterkwaliteit Bleiswijk

Dinsdagavond kwamen ondernemers uit het glastuinbouwgebied Bleiswijk, de gemeente Lansingerland, Glastuinbouw Nederland en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard samen om de gebiedsgerichte aanpak voor betere waterkwaliteit in Bleiswijk te bespreken.

Het hele glastuinbouwgebied rondom Bleiswijk is aangesloten op de riolering. Toch blijkt uit metingen dat er nog steeds vervuilende stoffen in te hoge concentraties in het oppervlaktewater worden gevonden. Dit geldt voor meststoffen, maar in het bijzonder voor gewasbeschermingsmiddelen. Gezamenlijk gaan we gericht op zoek naar oorzaken van vervuiling van het oppervlaktewater.

Wat houdt deze aanpak in?
De gebiedsgerichte aanpak is bedoeld om de waterkwaliteit in de gemeente te verbeteren door het terugdringen van (onbekende) lozingen die te veel voedingsstoffen (mest) en eventuele restanten van gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Naast het voldoen aan de wettelijke kaders is er een extra noodzaak. De toelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt gekoppeld aan het terugdringen van de aanwezigheid hiervan in het slootwater. Middelen kunnen in de toekomst verboden worden als deze gevonden blijven worden in het water.

Agnes van Zoelen;”Vanwege deze flinke opgave willen wij, als overheden, de ondernemers faciliteren en ondersteunen waar mogelijk.”

Belangrijk daarbij is dat de waterkringloop bij de bedrijven wordt gesloten. In dat geval zijn er helemaal geen lozingen meer. Zo wordt het beperken van toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk voorkomen zodat de glastuinondernemers constant goede producten kan blijven leveren.

Meer weten over waterkwaliteit en waar wij als waterschap op letten? Dat kunt u hier lezen

Bron: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies