Gerbera onder LED-belichting telen bij lange dag?

In opdracht van het programma Kas als Energiebron doet Plant Lighting onderzoek naar nieuwe toepassingen met LED-belichting. Daarbij worden proeven gedaan met aubergine, paprika, aardbei, lisianthus en gerbera. Gerbera wordt sinds juni op zes verschillende manieren belicht. De doelstelling is belichting bij lange dag, zonder dat de bloei van deze korte-dag plant wordt verstoord.

Gerbera staat bekend als een kwantitatieve korte-dag plant. Dat wil zeggen dat er wel bloemen komen bij een lange daglengte, maar bij een kortere daglengte komen er meer bloemen. Dat geeft een paar praktische uitdagingen; als een teler meer productie wil (meer stelen), dan moeten de dagen korter. Maar kortere dagen betekent ook minder licht, waardoor de stelen gewicht verliezen. Een hogere intensiteit belichting helpt dan, maar dat vergt wel grotere investeringen in lampen en aansluitvermogen. Bovendien is de warmtevraag lastiger in te vullen tijdens een lange, onbelichte nacht. Zeker als de glastuinbouw in de toekomst geen fossiele energie meer gebruikt.

Winter nabootsen
Plant Lighting onderzoekt in klimaatcellen of het mogelijk is om gerbera bij lange dag te telen, zonder dat het ten koste gaat van het aantal bloemstelen. Daarbij trachten de onderzoekers van Plant Lighting het effect van licht op de assimilatie en op de bloeiïnductie van elkaar te scheiden. In zes behandelingen wordt met zonlichtsimulatoren de winter nagebootst en wordt met LED bijbelicht op verschillende manieren. Met LED is het mogelijk om gedurende de dag met verschillende lichtkleuren te belichten. Door de dag te verlengen met een lichtkleur die wel effectief is voor assimilatie, maar niet door de plant wordt waargenomen als signaal om de bloei te remmen, wordt getracht de doelstelling te bereiken.

Korte-dag plant of niet
Tot nu toe produceren de lange-dag behandelingen verbazend genoeg allemaal nog evenveel stelen als de korte-dag controle. De stelen zijn wel beduidend zwaarder bij de lange-dag behandelingen. Dat roept een aantal vragen op, waaronder de vraag: Is gerbera eigenlijk wel een korte-dag plant? Of is dat alleen zo binnen bepaalde randvoorwaarden? De komende maanden moet hierover meer duidelijkheid komen.

Het project wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron en Signify in het kader van het project ‘Fundamentele kennisontwikkeling LED-belichting voor praktische toepassing in de kas’. FloriConsultGroup en de gewascoöperatie Gerbera begeleiden de teelt.

Kas als Energiebron

Sander Hogewoning en Marius Bongers (Plant Lighting)

Glastuinbouw Nederland - © 2024