Gevolgen verbreding A4 bij Roelofarendsveen voor glastuinbouwondernemers

Tot en met 13 februari kunnen zienswijzen worden ingediend op het voornemen een m.e.r.-procedure te starten voor de verkenning A4 Burgerveen-N14. Op 25 oktober 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de startbeslissing voor de MIRT-verkenning A4 Burgerveen-N14 genomen. De doelstelling van de verkenning is het verbeteren van de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de N14. 

Glastuinbouw Nederland dient zienswijze in
Door de voorgenomen verbreding komen de bestaande glastuinbouwbedrijven langs het bestaande tracé van de A4 bij Roelofarendsveen in de knel. Glastuinbouw Nederland dient dan ook een zienswijze in om te benadrukken dat bij de verdere uitwerking maatregelen opgenomen moeten worden om dit tot een minimum te beperken en de (voorziene) negatieve effecten te compenseren. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie het kennisdocument en de website van Platform Participatie, of neem contact op met Leonie Claessen, Landelijk Beleidsspecialist Ruimtelijk Ordening, per mail lclaessen@spam-protectglastuinbouwnederland.nl of telefonisch via mobiel nummer 06 295 129 49.

Leonie Claessen

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies