‘Gewasbescherming’ ter toetsing arbocatalogus aangeboden aan inspectie

Deze week vraagt Glastuinbouw Nederland de inspectie van het ministerie van SZW om het geactualiseerde onderdeel ‘Gewasbescherming’ te toetsen. Alleen door de inspectie goedgekeurde, erkende onderdelen worden momenteel nog opgenomen in de arbocatalogus. Dat kan in de toekomst veranderen.

“We willen eerlijk werk en dat is voor ons onverbrekelijk verbonden aan veilig en gezond werken. In de arbocatalogus beschrijven we hoe glastuinbouwbedrijven het werk in onze sector veilig kunnen organiseren en kunnen voldoen aan de normen in de Arbowet”, zo meldt Ingrid Blom, beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland. 

Veilige omgang
Binnen Stigas hebben Glastuinbouw Nederland en FNV en CNV de handen ineen geslagen en het hoofdstuk Gewasbescherming voor de arbocatalogus voor de glastuinbouw geactualiseerd. Dit stuk handelt over veilige omgang met gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden mogen worden gebruikt nadat deze zijn toegelaten. Bij deze toelating worden hoge eisen gesteld aan de veiligheid voor mensen. Het doel van Glastuinbouw Nederland: werken met gewasbeschermingsmiddelen en biociden levert geen gezondheidsschade op voor medewerkers.

Wettelijke voorschriften
Door Stigas worden technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken beschreven. De kern van het werk op bedrijven vormt de arbocatalogus. Daarbij gaat het om de onderdelen die beschrijven hoe aan de wettelijke voorschriften (Arbowet) kan worden voldaan.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2022