Gewasbijeenkomst Chrysant geeft nieuwe kijk op biorationals en techniek

Begin mei stonden techniek, veiligheid en verschillende soorten biorationals centraal tijdens de door Glastuinbouw Nederland georganiseerde gewasbijeenkomst Chrysant. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van spuittechnieken kwamen bij deze bijeenkomst ruimschoots aan bod. Zo gaf Jan van Staalduinen van Robur inzicht in verschillende spuittechnieken waarbij de lucht-vloeistof verhouding en de soort spuitdop erg belangrijk bleken. Daarnaast is uitleg gegeven over volautomatisch- en in gewas spuiten.

Scout-app
Ook op het gebied van scouten en monitoren zijn er nieuwe ontwikkelingen. Tom Vroegop van Koppert presenteerde de nieuw ontwikkelde scout-app. De vraag vanuit het vak naar oplossingen om het bestrijden van ziekten en plagen te automatiseren wordt steeds groter. Deze app is gemaakt om de vier belangrijkste plagen en natuurlijke vijanden te scouten. Het gaat voor nu om witte vlieg, trips, Sciara’s en  Nesidiocoris tenuis en Macrolophus pygmaeus. Vooral de eerste twee plagen maakt deze app voor chrysant een nuttige tool. 

Biorationals
Daarnaast is aandacht besteed aan de effecten en het gebruik van verschillende soorten biorationals in de teelt. Voor een goede IPM strategie zijn 4 punten belangrijk: preventie, waarnemen en registreren en correctie. Voor de stap correctie is een steeds breder pakker aan middelen en maatregelen nodig. Biorationals (middelen welke passen binnen IPM) zijn dus erg belangrijk. Irma Lukassen (Certis), Marco van der Lans (Bayer) en Rogier Doornbos (ECOstyle) gaven uitleg over de biorationals welke hun in het pakket hebben voor de Chrysantenteelt. Bij alle middelen kwam sterk naar voren dat productkennis, de timing van toepassing, klimaat omstandigheden en de werking essentieel is voor een goede werking. Tijdens de presentaties is hier uitgebreid aandacht aan besteed.

Bugline
Tijdens de presentatie van Meinert van der Wielen van Bioline werd aandacht besteed aan het gebruik van de Bugline tijdens de teelt. Hierbij kwam naar voren dat de inzet van de Bugline in combinatie met bijvoeren de beste aanpak is en het hoogte aantal roofmijten geeft. De middag werd afgesloten door een demonstratie van Bioline. Tijdens deze demonstratie werd inzicht gegeven in het uitzetten van de Bugline in een gewas met behulp van een Spuitboom.

Aron Boerefijn

Glastuinbouw Nederland - © 2020