Gewascoöperatie Kalanchoe binnenkort een feit

Tijdens de Kalanchoe excursie op woensdag 18 november zijn de laatste details besproken met betrekking tot de oprichting van de gewascoöperatie Kalanchoe. Inmiddels heeft ruim 70% van het areaal zich aangemeld. Met een aantal bedrijven wordt nog gesproken.

Met de gewascoöperatie wordt budget bij elkaar gebracht voor onderzoek om de teelt verder te helpen, knelpunten op te lossen en/of aan te sluiten bij onderzoeken die worden uitgevoerd in het kader van het innovatieprogramma ‘Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid Glastuinbouw’.

Nu iedereen het eens is over de invulling kan de stap naar de notaris worden gezet. Begin december is de gewascoöperatie Kalanchoe dan een feit. Naast zaken als stemrecht en invulling van het bestuur werd er ook gesproken over lidmaatschap bij een van de LTO-organisaties. De aanwezige kwekers zijn het er unaniem over eens dat de gewascoöperatie alleen toegankelijk is voor LTO-leden.

Arthur van den Berg

Glastuinbouw Nederland - © 2020