Gewascoöperatie Kalanchoë opgericht

Met de ondertekening van de oprichtingsakte door kalanchoetelers Rene van Dop en Jelle Strijbis op vrijdag 4 december is de gewascoöperatie Kalanchoe een feit. Deze gewascoöperatie heeft het jongste bestuur van alle gewascoöperaties. De landelijke commissie Kalanchoe van LTO Glaskracht Nederland nam begin dit jaar het initiatief om de gewascoöperatie op te richten.

Ongeveer 40 hectare (75% van het areaal) heeft zich inmiddels aangesloten bij de gewascoöperatie Kalanchoe. De landelijke commissie Kalanchoe fungeert als het bestuur van de gewascoöperatie. Bedrijven die nog niet deelnemen kunnen dat als nog doen. De leden van de gewascoöperatie hebben nadrukkelijk aangegeven dat deelname alleen open staat voor leden van LTO Glaskracht Nederland.

De deelnemende bedrijven betalen € 350 per hectare per jaar. De focus in het onderzoek ligt het komend jaar met name op plantgezondheid. De leden van de gewascoöperatie kunnen altijd knelpunten in de teelt doorgeven. Diverse knelpunten zijn al benoemd: alternatieven voor de neonicotinoiden en remmiddelen, phythophthora en meeldauw. Tijdens de eerste officiële Algemene Ledenvergadering wordt hier verder invulling aan gegeven.

Het bestuur van de gewascoöperatie bestaat uit:

  • Rene van Dop (voorzitter)
  • Jelle Strijbis (secretaris/penningmeester)
  • Fred van Luijk (bestuurslid)
  • Aad Vreugdenhil (bestuurslid)
  • Karel Schoenmaker (bestuurslid)

Dit is de twaalfde gewascoöperatie die is opgericht onder de vlag van LTO Glaskracht Nederland.

Op de foto: Rene van Dop (Solisplant) en Jelle Strijbis (SV.CO)

Arthur van den Berg

Glastuinbouw Nederland - © 2024