Gewascoöperatie Lelie wordt officieel opgericht

De laatste voorbereidingen voor de oprichting van de gewascoöperatie Lelie zijn 26 november tijdens de vergadering van de landelijke commissie Lelie van LTO Glaskracht Nederland getroffen. Dit betekent dat de officiële oprichting op korte termijn plaatsvindt.

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn doorgenomen en met enkele kleine aanpassingen akkoord bevonden. Het bestuur wordt gevormd door John van Ruijven en Paul Sonneveld.

De eerste Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 21 januari 2016 in Bleiswijk. De officiële uitnodiging hiervoor volgt in januari. Inbreng van agendapunten vanuit de leden kunt u sturen naar Jan Barendse.

Aanmelden voor de gewascoöperatie kan nog steeds. De wens dat een zo groot mogelijk areaal leliebroeiers lid is van de gewascoöperatie Lelie blijft. Het werven van nieuwe leden gaat dus ook de komende weken door.

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies