Gewascoöperatie Lisianthus gaat door met onderzoek

Bijna alle leden van de gewascoöperatie waren 30 april 2015 bij de Gebroeders Van den Berg aanwezig om over toekomstig onderzoek te brainstormen. De afgelopen jaren stonden in het teken van drie doelen: energiebesparing, minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en minder emissie van water en meststoffen.

Energiebesparing
Bevestigd wordt dat energiegebruik en productie veel met elkaar te maken hebben: voor meer productie is toch vooral meer energie nodig. Naast het terugbrengen van de behoefte aan stomen en scherper werken met de luchtvochtigheid worden weinig nieuwe besparingsmogelijkheden gezien. Het is met name een economische afweging om meer of minder energie te gebruiken. Momenteel is geen behoefte om meer onderzoek te doen.

Middelengebruik en emissie
De huidige proeven doen het enthousiasme opwaaien dat op een teeltsysteem los van de grond wellicht stappen zijn te maken om emissie te beperken en om bodemziektes beter te beheersen, zodat minder fungiciden nodig zijn. De bijeenkomst ging met name over de manier en methode om het onderzoek naar deze doelen op te zetten en uit te voeren. Maar moeten vervolgproeven in de huidige afdeling van het Impovement Centre plaats blijven vinden? Vervolgproeven uitvoeren op het bedrijf van een lid van de gewascoöperatie is een zeer reële mogelijkheid.

Tot slot kwam aan de orde dat onderzoek niet allen gewenst is naar de lisianthus ‘teelt’, maar ook naar de ‘opkweek’. Vragen hierover kunnen worden besproken met de coöperatie.

Subsidiemogelijkheden
In het huidig onderzoek kunnen de komende maanden nog enkele onderzoekwensen worden uitgevoerd in overleg met het Improvement Centre. Tegelijkertijd worden de verschillende subsidiemogelijkheden verkend voor 2016 en later. Op korte termijn komt de BCO weer bij elkaar om over het vervolgonderzoek verder te praten, kaders uit te zetten en voorstellen te maken. Die voorstellen worden met de groep besproken voor de uitvoering ervan.

Glastuinbouw Nederland - © 2024