Gewascoöpertie Komkommer opgericht

Met de ondertekening van de oprichtingsakte door komkommertelers Willem Doorn en Klaas Limburg is de gewascoöperatie Komkommer een feit. De ondertekening vond plaats op dinsdag 12 januari 2016 in Zwolle. Het bestuur wordt gevormd door de elf komkommertelers die tevens het bestuur vormen van de landelijke commissie Komkommer van LTO Glaskracht Nederland.

Ongeveer 273 hectare heeft zich inmiddels aangesloten bij de gewascoöperatie Komkommer. Bedrijven die nog niet deelnemen kunnen dit alsnog doen. De leden van de gewascoöperatie hebben aangegeven dat deelname allereerst openstaat voor leden van LTO Glaskracht Nederland. Niet leden mogen ook deelnemen, maar betalen een extra bijdrage.

Deelnemende bedrijven betalen € 25 per hectare per jaar. De focus in het onderzoek ligt het komend jaar met name op plantgezondheid. De leden van de gewascoöperatie kunnen altijd knelpunten in de teelt doorgeven. Diverse knelpunten zijn al benoemd: mycospharella, wittevlieg en overmatige wortelgroei. Tijdens de eerste officiële Algemene Ledenvergadering wordt hier verder invulling aan gegeven.

Het bestuur van de gewascoöperatie bestaat uit:

  • Klaas Limburg (voorzitter)
  • Gerard Aarts (vice-voorzitter)
  • Willem Doorn (penningmeester)
  • Ed Classens (secretaris)
  • Peter Maessen, Albert Kosdi, Herman Luimes, Hans Polman,
  • René Termorshuizen, Ben Bolleboom en Corné Stouten (overige bestuursleden)

Dit is de veertiende gewascoöperatie die is opgericht onder de vlag van LTO Glaskracht Nederland.

Op de foto: het volledige bestuur van de gewascoöperatie Komkommer.

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies